Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Kateřina Kasalová

Autorka je studentkou pátého ročníku právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své diplomové práce se zabývá otázkou respektování principu nejlepšího zájmu dítěte v návratovém řízení, přičemž se soustředí na analýzu záruk dodržení nejlepšího zájmu dítěte v rámci návratové směrnice, jakož i na vymezení vztahu Evropské unie a Úmluvy o právech dítěte.

Články tohoto autora:

...nahoru ▲