Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 2. 09
Zdroj: migraceonline.cz

Zpráva o politice rodinné migrace v České republice a zpráva o činnosti nevládních organizací hájících zájmy migrantů

Mezinárodní centrum pro vývoj migrační politiky (International Centre for Migration Policy Development - ICMPD) ve Vídni publikovalo dvě zprávy. První pojednává o politice rodinné migrace v České republice a druhá o aktivitách neziskových organizací hájících zájmy migrantů. Autorem obou zpráv, vycházejících z výzkumu provedeného v roce 2007, je Alice Szczepaniková.

1) Zpráva o migrační politice mapuje vývoj v trendech na poli migrace a v české legislativě od 60. let 20. století do roku 2007. Jsou zde analyzovány nedávné změny v regulaci rodinné migrace, které doprovázela kritická reakce ze strany českých neziskových organizací, a je zde hodnocena současná migrační politika z pohledu občanské stratifikace.

Zprávu v angličtině je možné nalézt zde (AJ): Family_Migration_Policies_CZ_final.pdf

2) Druhá zpráva analyzuje situaci českých migračních neziskových organizací: vývoj jejich vztahu se státní správou, změny v důsledku přílivu prostředků z Evropské unie a pozornost věnovaná požadavkům na genderový mainstreaming. Zpráva nabízí přehled aktivit týkajících se migrantů, které vykonávají české nevládní organizace, a věnuje se také širšímu tématu etiky v oblasti pomoci migrantům.

Zpráva v angličtině je přístupná zde: CZ_Advocacy_Report.pdf


9. 2. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲