Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 3. 09
Zdroj: migraceonline.cz

Rodinná migrace v České republice – dopady politik a institucionální praxe na migranty a jejich rodiny

Mezinárodní centrum pro vývoj migrační politiky (International Centre for Migration Policy Development - ICMPD) ve Vídni publikovalo výstup z kvalitativního výzkumu mezi migranty v České republice vedeného Alicí Szczepanikovou ve spolupráci s Marií Jelínkovou v roce 2007. Analýza vychází z 21 rozhovorů a jedné focus group s migranty a jejich českými partnery/partnerkami. Text se zaměřuje na to, jak migranti a jejich rodiny překonávají legislativní a institucionální překážky vytvářené migrační politikou a jak tyto zkušenosti ovlivňují jejich rodinný život a sebepojetí.
Analýza v angličtině je přístupná zde .
2. 3. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲