Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 9. 05
Zdroj: Journal of Contemporary European Studies

Život v šedé zóně - Migrace, transnacionalismus a gender v domácnostech

Výzkumy ukazují, že 3 miliony německých domácností pravidelně zaměstnávají osoby na úklid či jinou výpomoc s domácími pracemi. Navzdory tomu je však méně než 40 tisíc zaměstnanců pokryto sociálním zabezpečením. Tyto údaje odhalují existenci neformálního a vysoce feminizovaného pracovního trhu. Poptávka po tomto typu práce je v Německu naplněna převážně ženami z východní Evropy, Latinské Ameriky, Karibské oblasti, Asie (za zmínku stojí zejména Filipíny) a z některých afrických zemí. Helma Lutz se v tomto textu věnuje problému neformální práce migrantek ze tří různých perspektiv: (a) popisuje práci v domácnostech jako potenciální pracovní příležitost pro ilegální či lépe řečeno ilegalizované migranty (b) na příkladě životních příběhu tří žen pracujících v Německu analyzuje odlišné způsoby vyrovnávání se se situací ilegality (c) nastiňuje některé procesy vedoucí k transnacionalizaci domácností a konstituující tzv. globální řetězce péče.

Lutz, H. (2004). Life in the twilight zone: Migration, transnationality and gender in the private household. Journal of Contemporary European Studies, 12(1), 47-55.

26. 9. 05
Zdroj: Journal of Contemporary European Studies
...nahoru ▲