Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zaveďme přechodné období pro cizince po skončení nouzového stavu, žádá Konsorcium

Zaveďme přechodné období pro cizince po skončení nouzového stavu, žádá Konsorcium

Cizinci a cizinky prožívají nouzový stav obdobně jako občané ČR. Mnoho z nich se ocitlo v obtížné osobní i finanční situaci, bojují s domácí školou včetně výuky češtiny svých dětí, pracují jako lékaři, pečovatelé, zdravotní sestry či prodavačky, na stavbách, v zemědělství. Stejně jako Češi šijí roušky, starají se o seniory, dobrovolničí. Na rozdíl od občanů však mají ještě další povinnosti spojené s jejich pobytem na území, často se jedná o poměrně složité administrativní úkony, které vyžadují osobní návštěvu několika úřadů.  

Při vyhlašování nouzového stavu vláda myslela svými opatřeními i na situaci cizinců pobývající v ČR. Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházeli v Česku legálně, zde mohou po dobu jeho trvání také dále legálně setrvat. Toto opatření bylo z hlediska právní jistoty velmi vítaným a důležitým krokem. Nyní, při diskuzích o ukončení nouzového stavu, je nutné přijmout opatření další, taková, která budou řešit situaci cizinců po ukončení nouzového stavu. Tisíce cizinců se bude muset dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra a cizinecké policie, aby řešili svou pobytovou situaci.  

Považujeme za nezbytné, aby vláda zavedla šestiměsíční přechodné období. Cizinci tak budou mít dostatek času, aby vyřešili svou současnou situaci, klíčové sektory neztratí důležité zaměstnance a v neposlední řadě nedojde k zahlcení pracovišť ministerstva vnitra. Veřejnost, klienti i zaměstnanci ministerstva a policie budou chráněni.  

„V rámci právního a sociálního poradenství jsme identifikovali několik problematických situací a oblastí, které bude nutné řešit. Bez zavedení navazujících opatření mohou ztratit pobyt ti cizinci, kteří zde žijí dlouhodobě, mají rodinu a jsou zcela integrováni“, doplňuje Magda Faltová, předsedkyně Výboru pro práva cizinců a ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v této věci zaslalo otevřený dopis ministru vnitra Janu Hamáčkovi a ředitelce Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Pavle Novotné.

 

Titulní foto: Freepik.com

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 18 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců.

30. 4. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲