Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 3. 03

Zaměstnávání cizinců v České republice - Část II.

Druhý díl studie vychází z empirického šetření reprezentativního souboru cizinců z vybraných zemí střední a východní Evropy s platným povolením k zaměstnání. Úvod práce je věnován popisu cílové skupiny, včetně charakteristik lokalit, kde respondenti žijí. Další díl práce je výstupem z empirického šetření, kde se řešitelé zaměřili na otázky spojené s profesním potenciálem cizinců. Navazující díl práce je zaměřený na otázku, jak je tento potenciál uplatněný na trhu práce v ČR. Výzkum v terénu byl zacílený i na zjištění pracovních a mzdových podmínek cizinců ze středo- a východoevropských zemí, na problémy diskriminace na trhu práce, na otázky péče o zdraví a zdravotní pojištění cizinců i na to, kde a jak cizinci s povolením k zaměstnání v průběhu doby své práce v ČR bydlí. Výstupem výzkumu jsou návrhy opatření k efektivní integraci legálně pracujících cizinců na českém trhu práce.

Milada Horáková
19. 3. 03
...nahoru ▲