Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 3. 03

Zaměstnávání cizinců v České republice - Část I. Integrace cizinců na trhu práce v České republice

V úvodním bloku první části studie autoři pojednávají o integraci v obecné rovině. Předkládají obecné principy evropské integrační politiky a úskalí spojená s jejich praktickou aplikací. Soubor s názvem “Komplexní integrační politika” je soupis návrhů legislativních opatření v různých oblastech integrace cizinců (sídelní integrace, politická integrace, kulturní a sociální integrace). Návrhy jsou doložené historickými příklady a mezinárodními zkušenostmi s danou oblastí integrace cizinců. Druhý blok studie ilustruje integraci cizinců na trhu práce České republiky v podobě tabulek. Této ilustrativní části předchází popis právního postavení cizince na trhu práce v ČR podle statusu jeho pobytu (v případě občana Slovenska podle mezinárodních smluv). Integrace na trhu práce každé z kategorií cizinců je zde popsaná podle právní praxe zákona o zaměstnanosti. Tabulky ilustrují zaměstnanost a podíl cizinců na trhu práce (včetně podnikatelských aktivit) v ČR celkově i v jednotlivých okresech, mimo jiné je zde tabulka distribuce pracovních povolení podle druhu profese v okresech ČR.

Milada Horáková
19. 3. 03
...nahoru ▲