Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 1. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Štrasburk - tvrdý zásah tzv. Dublinskému systému EU – návrat uprchlíků do Řecka nepřípustný

Krátký komentář uzporňuje na průlomový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, podle kterého je návrat uprchlíků do Řecka podle tzv. Dublinského nařízení EU za nepřípustný.

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva dnes ve svém rozsudku ve věci M.S.S. proti Řecku a Belgii označil návrat uprchlíků do Řecka podle tzv. Dublinského nařízení EU za nepřípustný. Stěžovatel, afghánský uprchlík, byl v Řecku vystaven ponižujícímu a nelidskému zacházení, které je zakázáno článkem 3 Úmluvy o ochraně lidských práva a základních svobod. Hlavním důvodem tohoto přelomového rozsudku jsou katastrofální podmínky v řeckých detenčních zařízeních a fakt, že uprchlíci jsou v Řecku nuceni žít na ulici jako bezdomovci.

Tzv. Dublinský systém určuje odpovědný stát EU za projednání azylové žádosti, zpravidla jde o první stát EU, do kterého uprchlík vstoupil. Systém je právem trnem v oku států na jižní a východní hranici Unie, které jsou nejvíce tímto pravidlem postiženi. Až dosud se uplatňovala  nepravdivá právní presumpce, že všechny státy EU poskytují pronásledovaným osobám potřebnou ochranu, což po dnešním rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva přestává platit.

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům k tomu uvádí: ”Již v době zavedení Dublinského nařízení v ČR v roce 2004 jsme poukazovali na to, že např. Iráčané nebo Čečenci mají téměř stoprocentní naději na azyl v jednom státě EU a na druhé straně stoprocentní jistotu zamítnutí v jiném státě EU (Řecko, Slovensko, Malta, atp.), a že takový systém je pro skutečně pronásledované osoby smrtelně nebezpečný.”

”Musí dojít v prvé řadě k harmonizaci kvality azylových rozhodnutí v rámci jednotlivých zemí EU a nikoli pouze harmonizovat postupy pro transfery uprchlíků do zemí EU, kde jim žádná ochrana a důstojné přijetí poskytnuto není” dodal Rozumek. 

Martin Rozumek
JUDr. Martin Rozumek je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).
21. 1. 11
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲