Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 10. 14

Výzkumný a vzdělávací projekt „Muslimové očima českých školáků“

V televizních zprávách, novinách a internetových diskuzích se témata spojená s muslimy či islámem objevují takřka denně. V rámci výuky se však žáci těmto tématům věnují jen okrajově a nejsou pak schopní informace z médií kriticky vyhodnotit. O nápravu tohoto stavu se snaží projekt „Muslimové očima českých školáků.“ Tato nová iniciativa se snaží poskytovat nezkreslené informace a zabránit tak upevňování předsudků a stereotypů v české společnosti.

Projekt „Muslimové očima českých školáků“ poskytuje informace, za jejichž faktickou správností stojí přední čeští odborníci na islám, kteří všechny publikované texty kontrolují, komentují a opravují nedostatky. Krom publikování textů iniciativa nabízí školám workshopy a přednášky, během nichž budou mít žáci možnost setkat se s muslimy a dozvědět se například, co je to burka nebo co stojí v Koránu o svaté válce. Cílem je, aby se studenti nejdříve s nějakým muslimem setkali a až poté si utvořili na muslimy názor a nepřijímali mnohá zjednodušení a polopravdy, které se s islámem pojí. Projekt se zaměřuje především na žáky z druhého stupně základních škol a středoškoláky.

Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu akademie věd na adresu projektu poznamenal: „Projekt Muslimové očima českých školáků považuji za promyšlený, kvalitní a přínosný. V projektu nejde pouze o informace o islámu, ale též o to, jak vést žáky ke kritickému přístupu vůči mediálním výstupům a schématům“.

Vedle pochvalných ohlasů odborníků se ovšem organizátoři setkali i s kritikou. „Nedávno se o nás dozvěděli lidé ze skupiny „Islám v ČR nechceme.“ Přišlo mi proto několik desítek urážlivých e-mailů, které žádaly, abychom islám na školách nepropagovali,“ uvádí zakladatelka a koordinátorka projektu, Klára Popová. „Projekt ovšem žádnou propagací není. Jde nám jen o popření mediálních stereotypů,“ dodává Popovová. 

Iniciativa „Muslimové očima českých školáků“ pořádá také přednášky ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Tématy jsou třeba cesty mladých českých žen k islámu, zahalování muslimek, Korán, sunna a internet nebo muslimové v českých médiích.

Projekt je financován z grantu Americké ambasády v Praze a za přispění Anna Lindh Foundation. V lednu 2014 získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Webové stránky projektu: muslimove.cz

EDIT: 11. září 2014 média informovala, že ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) stáhnul záštitu ministerstva projektu „Muslimové očima českých školáků“. Zástupci projektu to označili za symbolické vítězství islamofobů.

7. 10. 14
...nahoru ▲