Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Vůči závažným formám pracovního vykořisťování je třeba nulové tolerance, uvádí studie agentury FRA

Vůči závažným formám pracovního vykořisťování je třeba nulové tolerance, uvádí studie agentury FRA

29. 7. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) vydala výsledky celoevroské studie o závažných formách pracovního vykořisťování. 

Spotřebitelé si mnohdy nejsou vědomi skutečnosti, že jídlo, které konzumují, nebo oblečení, které nosí, možná vyrobili lidé pracující v podmínkách závažného pracovního  vykořisťování. Nová zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) ukazuje, že v EU sice platí právní předpisy zakazující určité formy závažného pracovního vykořisťování, avšak pracovníci, kteří se v rámci EU pohybují nebo do ní migrují, se mohou stát jeho oběťmi. I přesto je v některých členských státech EU maximální trestní sazba za zaměstnání migrujícího pracovníka v obzvlášť závažných vykořisťujících podmínkách do výše dvou let, což je trest, který neodráží závažnost porušování základních práv, k němuž v takových případech dochází.

„Vykořisťování pracovníků, kteří byli v důsledku svého ekonomického a sociálního zázemí donuceni přistoupit na podřadné pracovní podmínky, je nepřijatelné,“ prohlásil prozatímní ředitel agentury FRA Constantinos Manolopoulos. „Hovoříme zde o endemickém problému a je zapotřebí urychleně přijmout opatření, abychom ho odstranili. Členské státy EU musí vyvinout větší úsilí na podporu atmosféry nulové tolerance vůči závažným formám pracovního vykořisťování a přijmout opatření na účinnější monitorování situace a trestání pachatelů.“

Nová zpráva agentury FRA jako první svého druhu komplexně zkoumá všechny nezákonné formy pracovního vykořisťování v EU, které se týkají pracovníků pohybujících se v rámci EU nebo do EU migrujících. Zjištění ukazu jí, že k nezákonnému pracovnímu vykořisťování ve značné míře dochází v řadě odvětví, zejména v zemědělství, stavebnictví, hotelnictví a stravování, pracích v domácnosti a výrobě, a také že pachatelům jen zřídka hrozí trestní stíhání nebo povinnost odškodnit oběti. Situace nepoškozuje pouze samotné oběti, ale v širším smyslu také podrývá pracovní standardy. 

Přestože lze vykořisťované pracovníky nalézt na různých místech a v různých odvětvích hospodářství, často mají mnoho společného, například velmi nízkou mzdu – někdy 1 euro na hodinu či méně – a pracovní dobu 12 i více hodin šest až sedm dní v týdnu. Ke stávající situaci rozsáhlé beztrestnosti významným způsobem přispívá skutečnost, že  oběti případy nedostatečně hlásí, protože je jim v tom buď bráněno, nebo se nechtějí ozvat v obavě, že o práci přijdou. 

Agentura FRA ve své zprávě navrhuje, mimo jiné, následující opatření:
  • Členské státy EU musí zajistit komplexní, účinný a dobře financovaný systém inspekcí na pracovištích.
  • Aby se zlepšila účinnost šetření případů závažného pracovního vykořisťování, měla by být navázána úzká spolupráce mezi policií, státními zástupci a monitorovacími orgány, jako jsou například inspektoráty práce, podpůrné služby a sdružení zaměstnavatelů, a to i na mezinárodní úrovni.
  • Je třeba posílit přístup obětí ke spravedlnosti, například větším úsilím směřujícím ke zvýšení povědomí obětí o jejich právech, a to jak před vstupem do země EU, v níž pracují, tak po jejich příjezdu.
  • Vnitrostátní orgány musí nastolit důvěru a pocit bezpečí, jistoty a ochrany, aby vykořisťované pracovníky podpořily v nahlašování jejich zkušeností, a zároveň by měla existovat užší spolupráce mezi inspektoráty práce a policií s cílem zajistit,  aby případy závažného vykořisťování pracovníků byly odhaleny bez ohledu na to, kde k nim dojde.
  • Soukromé společnosti i národní orgány se vyzývají, aby zajistily, že nebudou podporovat pracovní vykořisťování uzavíráním dodavatelských či subdodavatelských smluv se společnostmi, které mají s vykořisťováním pracovníkům co do činění.
  • Spotřebitelé musí být prostřednictvím systému certifikace a označování výrobků společností, jež respektují práva pracovníků, informováni o tom, že nabízený výrobek či nabízená služba mohly vzniknout v podmínkách pracovního vykořisťování. 

Úplné znění zprávy naleznete v tiskovém balíčku:
Závažné pracovní vykořisťování

Publikace agentury FRA o souvisejících otázkách naleznete pod následujícími odkazy:

V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642


  • Terénní průzkum pro tuto zprávu byl proveden v 21 zemích EU, zatímco průzkum právního a institucionální rámce pro závažné případy pracovního vykořisťování byl  proveden ve všech 28 členských státech. 
  • Agentura FRA provedla celkem 616 odborných rozhovorů s dotčenými profesními skupinami na téma pracovního vykořisťování, včetně inspektorátů práce, policie, soudců, zástupců pracovníků a zaměstnavatelů, národních odborníků na politiky a zaměstnanců pracovních agentur. 
  • Pro účely této zprávy nebyly dotazované žádné oběti. Agentura FRA však v dohledné době zahájí práce na navazujícím projektu, v němž budou dotazováni pracovníci, kteří se setkali s pracovním vykořisťováním v EU nebo jsou jím ohroženi. 
  • Agentura FRA je pověřena poskytováním poradenství podloženého fakty a důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech, a tím přispívá k informovanějším a cílenějším politikám základních práv. 


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect