Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 10. 17
Zdroj: migraceonline.cz

VIDEO: Přepisují uprchlíci stranické programy?

VIDEO: Přepisují uprchlíci stranické programy?

Přinášíme vám záznam z poslední debaty v rámci cyklu Lidové školy migrace 2017. 

V úterý 3. října jsme společně s organizacemi In Báze, z.s. a Friedrich-Ebert Stiftung pořádali další debatu z cyklu Lidové školy migrace 2017. Tentokrát jsme společně s novinářkou Fatimou Rahimi, novinářem Václavem Drozdem, sociologem Ondřejem Císařem a právníkem a ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem debatovali o českém předvolebním klání. 

V úvodní analýze byly představeny programy jednotlivých politických stran s přihlédnutím k tématu migrace a uprchlictví. 

Téma migrace už není pro většinu relevantních stran prioritní. Slouží jako hlavní mobilizační téma zejména pro SPD, která také problému imigrace věnuje významnou část programu a pokouší se stále využívat paranoidní a spiklenecké rétoriky. SPD podobně jako jiné krajně pravicové a anti-systémové strany v Evropě staví na vymezování vůči cizincům svou identitu.

V programech všech stran, včetně těch liberálních (SZ, Piráti) ale nalezneme důraz na bezpečnostní opatření a rizikovost „nekontrolované migrace“. Svědčí to o tom, že neorestriktivní diskurz nastolený klíčovým hráčem na poli migrace, kterým je MV ČR, se úspěšně rozšířil napříč politickým polem. Ministerstvu se podařilo definovat rámce a jazyk, které debatu o migraci předurčují. Takže i strany, které jsou hodnotově liberální, se k pohybují v takto vymezeném poli bezpečnosti.

Sdílený požadavek, který se opakuje u všech analyzovaných stran, je požadavek větší kontroly a regulace migrace. Všechny strany nějakým způsobem pracují s dichotomií „kontrolovaná“ (jinými slovy bezpečná) migrace versus „nekontrolovaná“ (nelegání) migrace, která představuje ohrožení a zdroj obav. Obraz „nekontrolované“ migrace jako nebezpečí byl ve veřejném prostoru přítomný i dříve, ale rozšířil se především v roce 2015, kdy se začalo v médiích hovořit o „migrační vlně“ nebo „migrační krizi“. Často byl příchod většího množství uprchlíků přirovnáván k nezvladatelné živelné katastrofě. Představa migrace jako vlny, která se vymyká kontrole, přetrvává v implicitní i explicitní podobě v programech všech politických stran. Strany se snaží voliče různými způsoby ujistit, že se postarají o důslednou kontrolu migračních toků a že se s nimi nemusí migrantů bát (heslo kampaně ODS „Abychom se nemuseli bát“).

Strany jsou s výjimkou SPD ve volebních programech poměrně skoupé, spíše se problému migrace vyhýbají a omezují se na obecná stanoviska. Patrná je jistá obava z dopadů celkem choulostivého tématu. Názory většiny relevantních stran se zásadním způsobem neliší – zdůrazňují potřebu kontroly migrace, bezpečnostních opatření a zastavení „ekonomické“ nebo „ilegální“ migrace. Strany také zdůrazňují potřebu „prevence“ nebo „řešení příčin“ migrace pomocí rozvojové pomoci nebo snahy o stabilizaci válčících zemí. V aktuálním volebním programu ČSSD nalezneme dvě zmínky o migraci, obě vykreslují migraci jako hrozbu: migrace jako příčina snižování ceny práce, nelegální migrace jako bezpečnostní hrozba podobná terorismu. Zcela zmizely návrhy týkající se integrace nebo ochrany práv cizinců, tento vývoj se však dá chápat jako pokračování trendu nastoleného už v minulých letech. Hnutí ANO používá národoveckou rétoriku, když tvrdí: „Ochrana národní identity je pro nás prioritou.“ Slibuje uzavření hranic a migrace i s nasazením armády.

S výjimkou Zelených a Pirátů se všechny relevantní politické strany soustředí především na restriktivní složku migrační politiky a opomíjí integraci nebo ochranu práv cizinců. Rozšířený je také ekonomicko-pragmatický přístup k migraci, která je chápána jako žádoucí jen tehdy, pokud je pro Českou republiku výhodná. ODS opakuje svou mantru o migrantech, kteří zneužívají sociální podpory v hostitelských zemích.

Uprchlíci zásadním způsobem nepřepisují programy politických stran – u zavedených stran se pozorujeme spíše pokračování trendu nastoleném dříve v neorestriktivní fázi vývoje domácí migrační politiky. Hnutí ANO se snaží udržet pozici catch-all strany a ve svém programu neříká v podstatě nic nového – apeluje na bezpečnost a národní identitu. „Hnědý kůň“ letošních voleb Tomio Okamura a jeho SPD staví na rétorických základech postavených mainstreamovými stranami v minulých letech. Jeho program však teze o ohrožení evropské kultury migranty přivádí do absurdních důsledků.

Záznam z debaty je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=m_7YiUWagiI

18. 10. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲