Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

V moci uprchlických táborů: pohled na českou „uprchlickou realitu“

Lze situaci uprchlíků v českém uprchlickém táboře lépe pochopit za pomocí teoretických konceptů, které jsou výstupem výzkumu mezi uprchlíky z Burundi žijícími v Tanzanii? Na první pohled to nejspíše zní dost nepravděpodobně – co může mít uprchlický tábor v Africe společného s českým „azylovým zařízením“? Jedním z cílů tohoto článku je ukázat, že ačkoli se podmínky afrických uprchlíků v mnohém od těch českých odlišují, některé mechanismy zvládání uprchlictví jsou ve své podstatě identické a to jak v tzv. zemích třetího světa, tak třeba i v „civilizované“ Evropě.

Alice Szczepaniková
Autorka je socioložka. Působí na University of Leicester a žije v Bruselu. Zabývá se výzkumem genderových aspektů nucené migrace (zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu do Evropy), vztahem mezi religiozitou a integrací mladých imigrantů v Evropě, rodinnou migrací a rolí nevládního sektoru při obhajování práv migrantů a ovlivňování migračních politik. Informace o jejích výzkumech a publikacích jsou dostupné na http://szczepanikova.wordpress.com.
18. 8. 04
...nahoru ▲