Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

TZ: Ukrajinská krize: Lidé postižení válečným konfliktem zatím neplánují migrovat do Evropy

TZ: Ukrajinská krize: Lidé postižení válečným konfliktem zatím neplánují migrovat do Evropy

Politické dění na Ukrajině ovlivňuje nejen Ukrajinu samotnou, ale i ty země, které jsou tradičním cílem ekonomicky motivované migrace ukrajinských občanů. Podle posledních závěrů dlouhodobých výzkumů ukrajinské migrace, která probíhá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, se  struktura migrace sice proměňuje, k masivnímu přesunu Ukrajinců do České republiky však přinejmenším v krátkodobém horizontu nedojde.

Výzkumný tým GEOMIGRACE z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy společně s mezinárodními partnery z Polska, Slovenska a Ukrajiny vydává knihu o migraci do EU „po Majdanu“. V důsledku politické krize až 2 mil. osob (odhad) opustilo své domovy a přesídlilo do jiných oblastí Ukrajiny, přesto z provedených výzkumu na Ukrajině vyplývá, že se neschyluje k jejich masivní migraci do Evropy.

Migranti přecházející do zemí střední a východní Evropy po roce 2014 jsou stále více motivování ekonomicky než politicky. Nicméně se ukazuje, že se tradiční migrační vzorce pomalu proměňují a k vyšším migračním tokům může teprve dojít. Poklesla migrační atraktivita Ruska a dochází k přeorientování se více na Západ. Lidem, kteří ztratili svůj domov, se na Ukrajině nežije dobře – došlo k výraznému snížení jejich životní úrovně, čelí administrativním překážkám, problémům získat sociální dávky a humanitární pomoci a také diskriminaci na trhu práce. Migranti hledají jiné cesty do Evropy, než je po finanční krizi restriktivně nastavená pracovní migrace (výjimkou je Polsko s liberální pracovně-migrační politikou), jako je migrace studentů, rodinných příslušníků a rovněž neoprávněná migrace. Důkazem masivních toků může být i situace v Polsku, kde mají mezi lety 2014 a 2015 100% nárůst krátkodobě pracujících migrantů z Ukrajiny.   

titulka_Ukrainian_Migration.png

K tématu vychází kniha:

Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Dušan Drbohlav, Marta Jaroszewicz (editoři), která je volně ke stažení na www.geomigrace.cz či  zdarma k zaslaní u distributora. http://www.p3k.cz/.

8. 11. 16
...nahoru ▲