Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 11. 15
Zdroj: migraceonline.cz

MKC Praha se účastní Týdne diverzity

MKC Praha se účastní Týdne diverzity
Záměrem této kulturně-vědecké akce je reflektovat koncept diverzity a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s jejím každodenním prožíváním. Celé setkání se nese v duchu rozdílnosti názorů a propojení různých profesních prostředí (média, politika, neziskový sektor), dynamické reflexe (věda) i kulturních událostí (hudba, film). Organizátoři řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity. Kladou si zásadní otázku vztahu mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála ve vztahu k aktuálním společenským problémům. Jak se o diverzitě mluví a jak je prožívána? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Je nutné diverzitu šířit? Potřebujeme soudržnost ve stejnosti nebo v rozdílnosti? Jakou rozdílnost jsme nakonec schopni akceptovat? Týden diverzity usiluje o změnu pohledu vedoucí k (sebe)reflexi.
Multikulturní centrum Praha pořádá v rámci Týdne diverzity následující akce:

Poznáte různé přízvuky v češtině? Pražských přízvuků v češtině je více, než jste si mysleli. Hádejte přízvuky a přijďte o nich diskutovat. 

Dramatické osudy uprchlíků z let 1933 a 1938/39 znovu ožijí během procházky po místech, do kterých se jejich osudy vepsaly. Procházka rovněž poukáže na obecnější otázky uprchlictví v současném světě. Provede vás historik Thomas Oellermann (Friedrich-Ebert-Stiftung)

Hosté přednášky jsou L´ubica Kobová, Ph.D., Mgr. Jan Blažek, následnou debatu moderuje Tomáš Samek, Ph.D.  


tyden_diverzity_web_A3_02-1-724x1024.png

12. 11. 15
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲