Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Hranice společenství

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidové školy migrace 2015 a Týdne diverzity na Filozofické fakultě UK srdečně zvou na přednášku na téma Hranice společenství.

Přednášku a následnou besedu můžete také sledovat on-line ZDE.  

HOSTÉ: 

Ľubica Kobová, Ph.D. (filozofka)

Kdo jsme to „my“ a kdo jsou „oni“? Jak se tvoří hranice společenství? Feministka a filozofka Judith Butler přisuzuje zásadní význam ve vyhraničování těch, kteří k „nám“ patří, tím, že za nimi umíme truchlit a že jejich život je hodný truchlení. Sílu afektu ve formování společenství lze jen stěží zpochybnit. Může nás ale také formovat do takového politického subjektu, který bude neposlušný suverénní moci a tuto moc zpochybní?  

Mgr. Jan Blažek (analytik mezinárodních vztahů)

Hranice nejsou neutrální dělící linie, ale ideologické nástroje aktivně vytvářející a udržující nerovnosti. Zejména během posledních desetiletí dochází k podstatným změnám, které dřívějším trendům dodaly nový rozměr. Hranice se přelívá dovnitř i vně tradičně chápané administrativní linie. Zvýšená kontrola legality pobytu „těch druhých“ – často stojící na rasovém profilování – na dopravních tepnách, zdravotnických zařízeních či školách doprovází snahy budovat detenční centra mimo vlastní území či dohody s autoritářskými režimy, které za úplatu hrají nevděčnou roli nárazníku zachytávající migrační proudy ještě před branami bohatého Severu/Západu. Ochrana hranic je klíčovou složkou politiky sounáležitosti. Vymezením toho, kdo může hranice volně překračovat a toho, kdo nikoliv, dochází k vydefinování těch, kdo patří k „nám“ a kdo k „těm druhým“. Nejviditelnější ukázkou těchto trendů je sjednocená Evropa. Její politika ochrany „pevnosti Evropa“ je současně procesem budování evropské komunity, která má ale rasově, kulturně i třídně vylučující charakter. Ovšem politika ochrany hranic a vylučujícího chápání evropské komunity sama produkuje nové formy odporu. Hnutí „No Borders“ (Ne hranicím) odmítá legitimitu státu (či kvazistátu v evropském případě) na kontrolu hranic a požaduje její zrušení, včetně eliminace deportačního aparátu či systému detencí. Stejně tak požaduje svobodu pohybu pro všechny, nehledě na zemi původu, rasu, třídu či kulturu. „No Borders“ tak v praxi utváří nové formy komunity a solidarity, která překračuje stát, národ či občanství. 

Vstup ZDARMA. 

LSM_Hranice_spolecenstvi.jpg

datum:25. listopadu 2015 (středa) 18:00
místo:Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, klubovna, Mariánské náměstí 1
pořádá:MKC Praha
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲