Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Tisková zpráva: Vyhození ze dveří

Tisková zpráva: Vyhození ze dveří
Zpráva Vyhození ze dveří: Odepření přístupu k azylovému řízení ve východních členských státech EU (Pushed Back at the Door: Denial of Access to Asylum in Eastern EU Member States) představuje poměry, se kterými se žadatelé o mezinárodní ochranu často setkávají na hranicích EU v zemích střední a východní Evropy.

Obraz, který znázorňuje reakci Evropy na největší humanitární krizi od druhé světové války, je poněkud ponurý, jak poukazuje Bulharský helsinský výbor (Bulharsko), Organizace pro pomoc uprchlíkům (ČR), Maďarský helsinský výbor (Maďarsko), Helsinská nadace pro lidská práva (Polsko) a Právně-informační centrum pro NNO (Slovinsko), všichni členové ECRE – celoevropské zastřešující nevládní organizace pomáhající uprchlíkům. Zvýšené hraniční kontroly a vytváření fyzických a právnických překážek omezujících přístup k mezinárodní ochraně lidem prchajícím před válkou a terorem charakterizují tuto „novou děsivou“ realitu. Zpráva popisuje odezvy v monitorovaných zemích, jejichž škála sahá od násilného vytlačování prostřednictvím odepírání vstupu na území po navrhované legislativní změny, které omezují přístup k mezinárodní ochraně.

Mnohdy se stává, že nucení migranti se stávají oběťmi násilného vyhazování a mají problém s pochopením jejich osudu v Evropě, neboť neodpovídá jejich očekávání. Jak uvedl nezletilý chlapec bez doprovodu z Afghánistánu: „toto není Evropa“ poté, co byl násilně odsunut z Maďarska do Srbska. Další uprchlík, oběť předchozího mučení ze Srí Lanky, řekl svým návštěvníkům ve vazbě v Praze: „Já jsem se nikdy nedopustil žádného trestného činu“ – poté, co mu byla odepřena možnost požádat o mezinárodní ochranu na letišti v Praze.

Martin Rozumek, ředitel České Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), se vyjádřil k vydání této zprávy: „Visegrádské země a země na balkánské trase často argumentují, že se uprchlíci nechtějí usadit, přemístit nebo dokonce integrovat v jejich zemích. Nicméně stejně tak neváhají porušovat evropské a mezinárodní právo na svých hranicích, aby zabránili přístupu uprchlíků do azylového řízení. Je nutné zavést fungující vnitřní a vnější monitorování chování pohraniční stráže v našich zemích“.

Vyhozeni ze dveří – tisková zpráva

2. 2. 17
...nahoru ▲