Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 8. 08
Zdroj: migraceonline.cz

Současná migrace z nových hraničních oblastí Evropy

Rozšířením Evropské unie na východ v letech 2004/2007 získalo Evropské společenství nové sousedy. Země, které byly dříve součástí Sovětské unie (Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Arménie a Gruzie), se nyní nacházejí na „východních hranicích”. Předkládaná zpráva se zabývá lidmi, směřujícími do Unie, i výzkumem jejich domovů. Pokouší se také narušit tradiční pohled na migraci, chápanou jako pohyb z jedné země do druhé. Výzkum se zaměřil na cizince, kteří už s cestováním za prací i studiem zkušenost mají, i s jejich návratem do vlasti od roku 2004. Text vyšel původně v časopise Hungarian Sociological Review.
Celý text článku naleznete (v AJ) zde.
Kathryn Vincent
Kathryn Vincent je doktorandkou na univerzitě v Aberdeenu. Její projekt se zabývá gender a migrací.

 

Claire Wallace
Claire Wallace je profesorkou sociologie na univerzitě v Aberdeenu od roku 2004. Podílela se na mnoha migračních projektech ve východní a střední Evropě pro Mezinárodní irganizaci pro migraci. Mezi publikované práce patří například Patterns of Migration in Central Europe (2001) a mnoho článků.
25. 8. 08
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲