Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 3. 08
Zdroj: Scio

Scio představilo na tiskové konferenci NSZ z češtiny pro cizince

Společnost Scio představila na tiskové konferenci pořádané 21. 2. 2008 novou součást projektu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), podle jejichž výsledků přijímají uchazeče desítky vysokých škol v ČR. Novou součástí NSZ je zkouška z českého jazyka určená jednak pro zahraniční uchazeče o studium v ČR (na úrovni B2 společného referenčního rámce), a také zamýšlená zkouška pro žadatele o trvalý pobyt v ČR na úrovni, která bude stanovena po dohodě odborníků a příslušných ministerstev (tedy A1, případně A2 společného referenčního rámce).
Takto navržená jednotná zkouška má následnou kvalifikaci:

Na obecné úrovni

- podklad zkoušky (test) je připraven na základě profesionálních metod, podle standardů oboru educational measurement a v režimu managementu jakosti
ISO 9001:2001, jak je obvyklé u ostatních zkoušek připravovaných a realizovaných společností Scio.

- dvanáctileté trvání NSZ zaručuje prověřený a detailně propracovaný administrativní, logistický a bezpečnostní systém, v němž se zkoušky
odehrávají.

- transparentnost, objektivita a odpovědnost, kterou je možné podložit referencemi vysokých škol využívajících výsledky NSZ k přijímaní uchazečů o
studium.

Na konkrétní úrovni

- kontrola kvality zkoušky z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt v ČR v rámci NSZ je velmi snadná a jednoduše (opakovaně) proveditelná.

- nezávislost servisní organizace na poskytovatelích přípravných služeb snižuje riziko střetu zájmů na naprosté minimum.

- zkouška z českého jazyka bude mít díky administrativnímu systému NSZ jednotnou standardní a stabilní úroveň.

- adepti zkoušky budou mít možnost skládat zkoušku na mnoha různých místech v ČR (v současnosti je administrativních míst v ČR 27, jejich počet se
každým rokem zvyšuje) a v několika termínech.
18. 3. 08
Zdroj: Scio
...nahoru ▲