Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 4. 15
Zdroj: MKC Praha

Proměny Prahy v letech 1933-1945 na unikátní mapě

Proměny Prahy v letech 1933-1945 na unikátní mapě

V době oslav 70 let od konce druhé světové války vydává Multikulturní centrum Praha (MKC) ojedinělý nástroj, který veřejnosti přiblíží dopady války a holokaustu. Zaměřuje se na bohaté česko-německo-židovské soužití a zobrazuje jeho stěžejní průsečíky na mapě Prahy. Vznikla tak interaktivní paměťová on-line mapa dostupná na praha.mkc.cz, která pomocí příběhů konkrétních domů, pasáží, firemních sídel, kaváren či kin ilustruje mnohonárodnostní atmosféru předválečné Prahy i její zásadní proměny po skončení války. Mapu doplňují ve dnech 3. – 13. května komentované procházky Prahou.

Praha, 28. dubna 2015

Na vzniku mapy se podíleli literáti, historici, umělci, antropologové, ale i pamětníci, kteří pomocí textových i audiovizuálních materiálů představili místa, kde se psaly nejen „velké“ dějiny, ale kde se zejména odehrávaly každodenní životy Pražanů a Pražanek.

„Slavíme 70 let od konce války, která zásadně změnila skladbu obyvatelstva Prahy. Prostřednictvím této mapy chceme narušit pohled na Prahu jako město jednoho národa. Našim cílem je veřejnosti přiblížit, jak se místní obyvatelé, ale i uprchlíci jazykově, etnicky nebo nábožensky identifikovali, kde se nacházely jejich spolky a kulturní instituce a jak zasáhla druhá světová válka a holokaust do jejich soužití. Nacházíme se v době, kdy se Praha stává opět multikulturním městem, a my chceme ukázat, že takovéto prostředí zde bylo vždy přirozené, “ říká Marek Čaněk, ředitel Multikulturního centra Praha.

On-line mapa je součástí vzdělávacího projektu Multikulturního centra Praha s názvem Praha sdílená a rozdělená, který zahrnuje také nabídku odborných procházek, které jsou vedeny průvodci z řad odbornic a odborníků:

Němečtí uprchlíci v Praze: 4. 5. 2015 | 17.30 | Malostranské náměstí, Praha 1
Holokaust: 5. 5. a 13. 5. 2015 | 17.00 | Veletržní 20, Praha 7
Kolaborace a donašečství: 12. 5. a 15. 5. 2015 | 18.00 | Václavské náměstí u koně, Praha 1

Projekt nabízí také podporu školám, které mají možnost zapojit své studenty z řad gymnázií i vysokých škol. Učitelé mají k dispozici metodiky, které jim budou vodítkem při práci s pamětí jednotlivých míst na mapě historicky důležitého středu Prahy i konkrétními tématy.

Bližší informace o projektu včetně materiálů pro školy a nabídky procházek jsou dostupné na praha.mkc.cz, kde je umístěna také průběžně aktualizovaná online mapa. Cizojazyčné mutace mapy budou zveřejněny v průběhu května.


img_4761.jpg

28. 4. 15
...nahoru ▲