Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 4. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Projekt Aktivního výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků bude nově otevřen i občanům Ukrajiny

Od 1. července 2005 se do pilotního projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ zapojí další dvě země - Srbsko a Černá Hora a Kanada. Od 1. ledna 2006 se brány projektu otevřou i pro Ukrajinu. Občané těchto zemí tak budou moci společně s občany Bulharska, Chorvatska, Kazachstánu, Běloruska a Moldavska získat po splnění potřebných podmínek trvalý pobyt v ČR ve zkrácené lhůtě. Stejnou možnost budou mít nově i zahraniční absolventi českých středních škol, kteří ukončili studium v roce 2000 a později. Pro zahraniční absolventy českých vysokých škol se hranice pro ukončení jejich studia posouvá na rok 1995. Rozhodla o tom vláda.

Pro rozšíření projektu se vláda rozhodla po zevrubné analýze dosavadní realizace projektu a schválila tak návrhy změn, které předložilo MPSV. Jejich cílem je dále zefektivnit administrativní a další postupy při uskutečňování projektu a zejména zajistit, aby do něj vstupovalo více účastníků. Dosud jich MPSV vybralo celkem 256, což je méně, než stanovovaly schválené kvóty. Důvodem je především fakt, že se potenciálním zájemcům nedaří vždy nalézt místo v ČR. To se nezměnilo ani poté, co MPSV spustilo internetovou aplikaci www.praceprocizince.cz, na které poptávka zájemců o vstup do projektu několikanásobně převyšuje počet míst, které nabízejí čeští zaměstnavatelé. MPSV bude dále šířit povědomí o aplikaci mezi zaměstnavateli a bude se snažit zlepšovat její uživatelské vlastnosti.

Tím, že vláda rozšířila cílové země projektu o Ukrajinu, vyšla vstříc opakovaným požadavkům zaměstnavatelů, kteří mají na získávání pracovníků z této země velký zájem. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2004 pracovalo v ČR na základě povolení k zaměstnání, což je jedna z podmínek pro vstup do projektu, přes 22 tisíc osob z Ukrajiny, umožní začlenění této země testovat i kapacitní schopnosti projektu.

K 1. lednu 2006 se zároveň změní systém přijímání přihlášek. Zájemci se budou moci přihlašovat prostřednictvím systému on line, což více zefektivní výběr vhodných kandidátů a také zlepší možnost postupného rozšiřování projektu na větší počet zemí. Kabinet také rozhodl, že se ve třetím projektovém roce (tj. od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006) bude moci do projektu zařadit tisíc osob - 600 smí vstoupit z území České republiky a 400 ze zahraničí. S výjimkou občanů prvních tří zemí projektu (Bulharsko, Chorvatsko, Kazachstán) musí podávat všichni žadatelé přihlášku na území České republiky. Za osobu vstupující ze zahraničí se přitom počítají všichni ti, kdo podali přihlášku během prvních tří měsíců platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání.

MPSV dosud zařadilo do projektu během devíti procedur 256 osob. Z nich je 165 z Bulharska, 34 z Běloruska, 30 z Kazachstánu, 12 z Moldavska a pět z Chorvatska. Do projektu vstoupilo také deset zahraničních absolventů českých vysokých škol, kteří pocházejí z Ukrajiny (3), Běloruska (2), Ekvádoru, Jemenu, Jordánska, Pákistánu a Sýrie. Mezi účastníky je 137 mužů a 118 žen. Pokud jde o profesní složení účastníků projektu, 60 jich pracuje v technických profesích, po 20 ve sférách IT a managementu, 19 ve zdravotnictví, vědců je 13 a 12 jich působí v uměleckých profesích. Jedna účastnice je právnička, zbytek patří do kategorie různé.

7. 4. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲