Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 8. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Převedení versus nepřevedení přes české hranice

Článek Dušana Drbohlava, Přemka Štycha a Dagmar Dzúrové publikován v International Migration Review 47/1 se zabývá hlavními důvody, směry a charakteristiky neoprávněného pohybu migrantů přes českou státní hranici před vstupem země do Schengenského prostoru. Hlavním cílem příspěvku je nabídnout analýzu prostorového chování neregulérních migrantů v rámci jejích pokusů o neregulérní překračování českých „zelených“ hranic (včetně pěších stezek) do Rakouska a Německa mezi roky 2005 a 2007. Ta dokazuje význam vybraných demografických a lidských charakteristik migrantů, stejně jako vlastností prostředí v průběhu jejich přecházení.

Autoři se v textu, který představuje první pokus o komplexnější přezkoumání tohoto fenoménu, pokoušejí na základě známých vysvětlení migračních procesů a zkušeností s neregulérní migrační aktivitou přetlumočit a formulovat několik premis, které jsou testované prostřednictvím analýzy převádění/nepřevádění v České republice. Své tvrzení opírají o data týkající se preferencí neregulérních migrantů pro urbanizované struktury umístěné přímo na hranicích, frekvence neregulérních přechodů v průběhu roku, věkového profilu migrantů, či pohybu přes terén nabízející dobré možnosti úkrytu.

Závěrem upozorňují na to, že výzkum tohoto typu by neměl přispět jen k budování nových barier. Zlepšení situace totiž často vyžaduje víc než posilnění restrikcí, útlaku, nebo militarizaci hranic. Právě naopak, tyto opatření můžou mít negativní efekt. Úspěch je možné dosáhnout proaktivním přístupem na straně cílové krajiny (nebo větších regionálních bloků či koalicí) v  různých aspektech společenských struktur.

8. 8. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲