Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 6. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Pražští středoškoláci zkoumali populační proměny Prahy. Výsledky představí na konferenci

Pražští středoškoláci zkoumali populační proměny Prahy. Výsledky představí na konferenci

Multikulturní centrum Praha pořádá spolu s pražskými středoškoláky studentskou konferenci zaměřenou na populační proměny Prahy v uplynulém století.  Konference se uskuteční 9. června 2022 od 10 hodin v pražském LGBT+ komunitním centru v Železné 18. Žáci představí výsledky svého terénního výzkumu mezi pamětníky událostí, které ovlivnily osudy menšinových obyvatel Prahy.

Žáci deseti pražských středních škol se díky projektu Příběhy těch, co museli jít měli možnost setkat s lidmi z národnostních menšin, kteří byli nuceni opustit svůj domov v hlavním městě a usadit se v jiných regionech. Prostřednictvím podrobných rozhovorů mladí výzkumníci objevovali plastický obraz gentrifikace, marginalizace nebo sociálního vyloučení, kterému po svém odchodu čelili a čelí například lidé z romské menšiny.

Do projektu se zapojily státní i soukromé střední školy. „Standartní výuka nikdy žákům nedá tolik jako projektové vzdělávání, které je založeno na vlastní zkušenosti, zkoumání a objevování v terénu. Žáci získali autentické výpovědi pamětníků událostí, které dosud znali jen jako slovníková hesla v učebnicích,“ vysvětlil metodik projektu Jan Dítko.

Před samotným výzkumem, který se zčásti uskutečnil v severočeských městech, se žáci zúčastnili série workshopů objasňujících historické souvislosti migrace obyvatel. Dozvěděli se například okolnosti poválečného vysídlování německého obyvatelstva a znovuosídlování pohraničí nebo přesunů obyvatel v době normalizace a po roce 1989.

Každý žákovský tým se při vlastním výzkumu zaměřil na trochu jiné téma. „My jsme se zabývali proměnami pražského Karlína a jejich dopady na místní obyvatele. Naše škola sídlí nedaleko, takže tam trávíme docela dost času. Ale po rozhovorech s lidmi, kteří v té čtvrti bydlí nebo kteří se museli odstěhovat, ji teď vnímám úplně jinak,“ popsala při hodnocení projektu žákyně třetího ročníku jednoho ze soukromých gymnázií.

Ilustraci vytvořil podle žákovského výzkumu Tadeáš Polák.

Své poznatky žáci nahráli spolu s novinářkou Magdalénou Trusinovou ve formě podcastů, které budou postupně zveřejňovat v průběhu letních měsíců v aplikaci Spotify. Šest žákovských týmů představí svá hlavní zjištění i na konferenci.

Projekt Příběhy těch, co museli jít Multikulturního centra Praha trvá od roku 2019 a klade důraz na mezipředmětové vztahy a multiperspektivní nazírání jednotlivých problematik. Projekt vznikl díky podpoře Operačního programu Praha – Pól růstu České republiky, který je spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské unie. 

 

2. 6. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲