Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 12. 11
Zdroj: migraceonline.cz

Pokračování kauzy „Stromkaři“

Rádi bychom upozornili na závažné selhání policejních orgánů a státních zástupců v kauze tzv. stromkařů. Jedná se o rozsáhlý případ vykořisťování zahraničních dělníků v českých lesích. Dělníci pracovali na tendrech Lesů ČR, Národního parku Krkonoše a Národního parku Šumava. Tyto tendry vyhrála společnost Less and Forest, která si najala firmy Davida Mrkose a Jindřicha Martináka na „personální práci.“

Již několik let stejný okruh lidí maskovaný různými společnostmi (Affumicata, Madera servicio, Wood servis Praha, Brenn) rekrutuje pro Less and Forest zahraniční dělníky na manuální práci v lesích. Dělníci z Vietnamu, Slovenska, Rumunska a dalších zemí nikdy nedostali za několikaměsíční práci zaplaceno, často neměli co jíst, při vážných nehodách jim nebyla poskytnuta lékařská pomoc a bylo jim vyhrožováno, například deportací nebo násilím. Je až šokující, že zatímco tři z pěti částí vyšetřování již byly odloženy ještě před zahájením úkonů trestního řízení, firmy Davida Mrkose a Jindřicha Martináka mezitím (od roku 2010) expandovaly do zahraničí a rekrutují dělníky přímo v Rumunsku a Slovensku, odkud je vozí do Čech.

Díky práci advokátů a dalších dobrovolníků se podařilo shromáždit svědectví od desítek pracovníků z Vietnamu, Slovenska a Rumunska. Již v srpnu 2010 byla podána první trestní oznámení k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, která byla průběžně doplňována. Následovala další trestní oznámení od zhruba 80 dalších poškozených dělníků.

Po více než ročním prověřování Policií ČR - Obvodním ředitelstvím policie Praha I, Službou kriminální policie a vyšetřování, Odborem hospodářské kriminality - byl v červnu 2011 případ rozdělen na pět částí dle jednotlivých skutkových podstat, které byly postoupeny na policejní oddělení v Praze, Říčanech, Brně a Praha venkov východ a již v březnu 2011 též na oddělení odboru ÚOOZ, Obchodu s lidmi a nelegální migrace pro podezření trestných činů obchodování s lidmi a účast na zločinném spolčení.

„Pokud se na tento případ nebude nahlížet jako na celek, ale rozdrobí se na dílčí části, lze se obávat, že nebude nikdy řádně vyšetřen a viníci potrestáni,obává se Petra Kutálková, La Strada Česká republika, o.p.s.

Obáváme se, že by k tomu skutečně mohlo dojít vzhledem k tomu, že část z podaných trestních oznámení již byla policií ČR administrativně uložena a. a. a to i kvůli formálním důvodům. Například KŘP Brno, ÚO Brno město, SKPV, OHK odložilo podání na trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení atd. z důvodu, že jedna z obviněných firem Davida Mrkose a Jindřicha Martináka nebyla fakticky nalezena na registrované adrese sídla.

„S ohledem na dosavadní postup policie se nelze ubránit dojmu, že není ze strany orgánů činných v trestním řízení žádná vůle věc řádně vyšetřit,“ říká Matouš Jíra, jeden z advokátů poškozených.

Lesnická firma Less and Forest, která patří do holdingu Less, vyhrála letos 75 % zakázek v Megatendru Lesů ČR. Soudíme proto, že vykořisťování zahraničních dělníků bude i díky nečinnosti Policie ČR pokračovat i nadále. Jedním z hlavních důvodů, proč Less and Forest tak drtivě vyhrává veřejné zakázky, je, že na rozdíl od jiných dřevařských společností je ochotna nabídnout cenu práce mnohem nižší než ostatní společnosti účastnící se tendru, což je ale na úkor mezd lesních dělníků, kteří nedostávají zaplaceno zákonné minimum, pokud dostanou zaplaceno vůbec. Za tyto dělníky také zpravidla nebývají odvedeny daně, zdravotní a sociální pojištění, což vyplývá i ze samotného zjištění PČR.

Transparency International ve své zprávě Rizika ztrát v lesním hospodářství upozorňuje: „Lze předpokládat, že například firma Affumicata a jí podobné našly své místo na trhu tím, že nabízejí pracovníky za podhodnocenou cenu. Tím jako subdodavatel zajistí konkurenční výhodu z hlediska kalkulace nabídky. To by vysvětlovalo, proč jsou jejich služby využívány opakovaně po několik let např. firmou Less&Forest, přestože se objevují tvrzení o otrocké práci, neplacení faktur a kriminální minulosti lidí organizujících tuto činnost, apod. Aby se tento systém svým organizátorům vyplácel, musí nutně vést k minimalizaci nákladů na pracovníky, mezi extrémně nízkou až žádnou mzdou, stejně tak jako neplacení za odebrané služby.“

Dělníci jsou formálně zaměstnáváni „papírovými“ společnostmi zakládanými skupinou osob kolem Davida Mrkose a Jindřicha Martináka. Tyto společnosti dodávají pracovní sílu formou subdodávek společnosti Less and Forest, přičemž veškeré mzdové a další nároky dělníků mají uspokojovat právě tyto společnosti. Společnosti jsou po určité době dodávání pracovní síly přepsány na tzv. bílé koně a následně ponechány svému osudu (se zrušenými oprávněními, vysokými pokutami ze strany kontrolních úřadů a dluhy za mzdy, ubytování, dopravu, jídlo, atd.).

Celý případ se, také kvůli činnosti či spíše nečinnosti státního zastupitelství v Praze a v Brně, nachází i po roce a půl ve fázi prošetřování a Policie ČR ještě nezahájila ani úkony v trestním řízení. Případ tedy de facto může být kdykoliv administrativně uložen, aniž dojde k jeho soudnímu projednání či alespoň řádnému prošetření v souladu s trestním řádem.

„Affumicata mě podvedla v roce 2009. Od té doby jsem si již našel stálou práci a těch pár měsíčních platů naštěstí pro mě není tak důležitých jako tehdy. Už jsem se smířil s tím, že peníze neuvidím. Nechápu ale, jak je možné, že nikdo není obžalovaný a rok a půl poté, co jsem s právníky podal trestní oznámení, se stále nic neděje. Když jsem sem přijel, věřil jsem, že Česko je země svobody a demokracie, kde se člověku dostane spravedlnosti. Jsem zklamán,“ říká poškozený pan Tuan, který pro firmu Affumicata pracoval spolu se svým bratrem několik měsíců.

Dne 25. listopadu 2011

Iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek

Tiskový mluvčí Iniciativy

Do Duy Hoang
mob.: +420 721 007 725      
mail.: zastromkare@zastromkare.cz

Web: http://zastromkare.cz/

2. 12. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲