Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Otevřený dopis vietnamské komunity

Otevřený dopis mnoha zástupců vietnamské komunity, který byl zaslán šesti vysokým státním činitelům. Vyjadřuje se ke krizové situaci, ve které se od podzimu 2008 nachází mnoho cizinců v ČR a která je způsobena zejména ekonomickou krizí. Žádá o pomoc a řešení tohoto neúnosného stavu a vyzývá ke zkvalitnění české imigrační politiky. K dopisu se připojilo množství českých neziskových organizací.

Vaše Excelence,

chtěli bychom Vás informovat o aktuální situaci ve vietnamské komunitě v České republice a požádat o pomoc a podporu při jejím řešení.

V roce 2006 žilo v České republice 40 tisíc lidí vietnamské národnosti. Avšak pouze za poslední dva roky přicestovalo z Vietnamu do České republiky podle odhadů dalších 20 tisíc lidí za účelem pracovat v českých továrnách.

Většina těchto osob přicestovala přes oficiální či neoficiální zprostředkovatelské agentury s cílem zlepšit ekonomickou situaci svých rodin. Za tuto cestu do České republiky zaplatili agenturám velké částky, většinou přesahující celé jejich rodinné jmění. Vietnamci, kteří do ČR v posledních dvou letech přijeli, jsou tedy tragicky zadlužení - zastavili či prodali domy, půjčili si od bank, příbuzných a mnohdy i od lichvářů. Většinou jsou z venkova, často nevzdělaní, bez praxe. Byli a stále jsou během náboru ve Vietnamu či po příjezdu do ČR často podváděni neseriózními agenturami a firmami. A je veřejným tajemstvím, že z peněz zaplacených agenturám byly placeny také úplatky.

České podniky pomocí dělníků z Vietnamu řešily nedostatek levné pracovní síly a velkou fluktuaci zaměstnanců při výrobě. Avšak nyní, kdy přišla finanční krize, jsou Vietnamci jako agenturní pracovníci první na řadě při ztrátě práce. Při ztrátě  zaměstnání však ztrácejí i legalitu svého pobytu. Přitom se z velké většiny nemohou vrátit zpět do Vietnamu, protože tam mají obrovské dluhy, které musejí splácet. Situace těchto pracovníků skutečně představuje morální a sociální zátěž jak pro Vietnamce, tak i pro český stát. Nedávno jeden vietnamský dělník, který byl z práce propuštěn, spáchal po měsících neúspěšného hledání nové práce sebevraždu. Tento případ byl vyústěním jedné z mnoha zoufalých situací, ve kterých se nyní vietnamští pracovníci ocitají.

Naše komunita pořádá humanitární akce se snahou pomáhat těmto lidem, celkové řešení  problému je však nad naše možnosti. Pokud tito lidé nebudou mít pokryty základní potřeby, je bohužel možné, že někteří z nich sáhnou ze zoufalství k tragickým činům či případným nelegálním způsobům obživy.

Právě tomuto bychom se chtěli vyhnout, proto si Vás dovolujeme požádat o pomoc a navrhnout některé nezbytné kroky:

  1. Zkvalitnit pracovní zákony, aby chránily dovezené pracovníky před neseriozním a vykořisťujícím jednáním nesolidních agentur a firem. Zpřísnit kontroly a regulace agentur poskytujících zprostředkovatelské služby a razantně zakročit proti nesolidním či načerno existujím agenturám a zaměstnavatelům, kteří spolupracují s těmito agenturami.

  2. Zkvalitnit a zprůhlednit proces udělování víz, aby schválený účel pobytu byl v souladu se skutečností. Dokud nebude existovat transparentní a funkční mechanismus udělování víz, pozastavení pracovních a podnikatelských víz může být jedním z možných krátkodobých řešení.

  3. Uzší a efektivní spolupráce úřadů obou zúčastněných vlád v otázce řešení problémů týkajících se imigrace a dovozu pracovní síly do ČR.

  4. Naše komunita by vám ráda chtěla navrhnout spolupráci v řešení jakýchkoliv problémů týkajících se komunity. Je tu na naší straně vůle, otevřenost a znalost v řešení těchto problémů.

  5. Zavést zelené linky (linky důvěry) pro pomoc lidem, kteří přišli o práci.

Vaše Excelence, jsme Vám kdykoliv k dispozici v případě potřeby a dalších informací.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou Vaše Excelence našemu dopisu věnovala.

My, níže podepsani, souhlasíme s textem tohoto Otevřeného dopisu.


Za Svaz Vietnamců v ČR – Ing. Hoang Dinh Thang
Libušská 319 – Praha 4 – 142 00
Email: hnvn@seznam.cz

Za Svaz Vietnamských Podnikatelů v ČR – Ing. Nguyen Thai Ngoc
Libušská 319 – Praha 4 – 142 00
Email: info@hdn.cz

Za Asociaci zprostředkovatelských agentur – Ing. Le Minh Cau
Email: azzv@seznam.cz

Za Svaz vietnamských studentů a mládeže – Bc. Nguyen Son Tung
Libušská 319 – Praha 4 – 142 00
Email: n.sontung@gmail.com

-------------------------------------------------------------

Tento otevřený dopis byl odeslán:

J.E. ministru Ivanu Langerovi
J.E. ombudsmanu Otakaru Motejlovi
J.E. ministru Petru Nečasovi
J.E. ministru Karlu Schwarzenbergovi
J.E. premiéru Mirku Topolánkovi
J.E. velvyslanci VSR Vuong Thua Phongovi

Vyjádření neziskových organizací k otevřenému dopisu vietnamské komunity:

Praha, 9. 1. 2009

Vyzýváme příslušné činitele, aby iniciativě vietnamských organizací věnovali odpovídající pozornost, a žádáme, aby český stát urychleně podal pomocnou ruku těm cizincům z Vietnamu a z dalších zemí, kteří se v naší zemi ocitli v tíživé životní situaci, a aby zkvalitnil svou přistěhovaleckou politiku a své právní předpisy vztahující se k migraci cizinců.
Amnesty International Česká republika
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Most pro lidská práva
Poradna pro uprchlíky
Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
Občanské sdružení Klub Hanoi
Občanské sdružení Berkat
La Strada Česká republika
Tolerance a občanská společnost, o.s.
Evropská kontaktní skupina
Multikulturní centrum Praha
Multikulturní centrum České Budějovice
NESEHNUTÍ Brno

9. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲