Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Odlúčené deti - malí utečenci na Slovensku

Kdo jsou děti, které utekly ze své domovské země a nacházejí se v nové zemi bez doprovodu rodičů nebo jiných zákonných zástupců? Jak se sem ty děti dostaly? Odkud přišly? Kde jsou jejich rodiče? Tyto otázky si klade Alexandra Malangone, autorka článku zaměřeného na situaci odloučených dětí na Slovensku.

Ide o deti, ktoré prichádzajú najmä z Afganistanu, Somálska, Čečenska, Eritrey, Moldavska, Gruzínska, Vietnamu, Bangladéša, Ruskej federácie, Palestíny, Kuvajtu, či Sýrie. Každoročne sa na Slovensku nájde približne 140 – 200 detí bez sprievodu. Okrem detí vo veku 15 až 18 rokov, ktorých je väčšina, sa od roku 2009 u nás našli aj deti vo veku 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 rokov, či dokonca deti jedno a dvoj-ročné. Mnohokrát ide o súrodencov – často má jeden z nich viac ako 18 rokov. V tomto prípade sú po príchode na Slovensko takíto súrodenci zväčša rozdelení – dieťa do 18 rokov vstupuje do starostlivosti orgánov sociálno-právnej ochrany a kurately, pričom je predbežným opatrením súdu umiestnené v detskom domove, zatiaľ čo starší súrodenec je umiestnený buď v Útvare policajného zaistenia cudzincov, ako migrant, ktorý nemá doklady a na naše územie vstúpil a zdržuje sa na ňom neoprávnene, alebo v azylovom tábore, ak požiada na území Slovenska o azyl.

Ako je možné, že sa tak malé deti ocitnú v našej krajine bez rodičov, či zákonných zástupcov po prekonaní tisícov kilometrov, a mesiacoch cesty do bezpečia? Kto ich vlastne na tejto ceste sprevádza?

Problematika odloučených dětí je ilustrována několika konkrétními případy, dále jsou diskutovány možné postupy a jejich právní aspekty.

Alexandra Malangone
Právnička slovenského občanského sdružení Liga za ľudské práva.
3. 10. 14
...nahoru ▲