Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 6. 06

Obchod s lidmi a nucená či vykořisťující práce v ČR

La Strada ČR publikovala zprávu o obchodu s lidmi a nucené či vykořisťující práci v České republice.
Cílem výzkumu, na kterém se tato zpráva zakládá, bylo identifikovat a vyhodnotit situaci
v oblasti obchodu s lidmi za účelem nucené práce v České republice, a to především za
účelem jiným, než je sexuální vykořisťování. Na základě získaných informací a výstupů
z výzkumu pak byla zformulována doporučení a návrhy směřující k prevenci výskytu tohoto
jevu a lepší ochraně práv pracujících migrantů a migrantek. Výzkum se uskutečnil v rámci
mezinárodního projektu „Trafficking for forced labor“ (JAI/AGIS/2003/073) sponzorovaného
Programem AGIS Evropské komise v partnerství 4 evropských neziskových organizací - La
Strada ČR, Anti-Slavery International Velká Británie, Migrant Rights Centre Irsko a
Association for Victim Support (APAV) Portugalsko. S ohledem na konečnou potřebu
synchronizovat výstupy ze 4 národních zpráv tohoto mezinárodního projektu musela být
metodologie výzkumu, s nutnými odchylkami danými specifickými národními kontexty,
sdílena se zahraničními partnery projektu.
22. 6. 06
...nahoru ▲