Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 4. 05

Naturalizace v USA

Imigrační země jako je USA má zájem na tom, aby imigranti získávali americké občanství. O to mají zájem i samotní přistěhovalci. Například v roce 2003 získalo občanství USA 463 tisíc občanů USA. Více informací o naturalizacích v USA, najdete v následujícím článku Michaela Watsuly, studenta Newoyrské univerzity. Shrnuje dva výzkumy založené na statistických datech o důvodech vedoucí přistěhovalce stát se americkými občany. Shledává, že důvody běžně uváděné například v oficiálním průvodci americké vlády o naturalizacích se liší od závěrů zmíněných výzkumů.

28. 4. 05
...nahoru ▲