Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 4. 10
Zdroj: migraceonline.cz

Multikulturní Evropa v médiích

Evropský projekt Multikulturní Evropa v médiích je partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Je zaměřen na novináře, které se snaží podnítit k tomu, aby věnovali více pozornosti tématům migrace, menšiny a multikulturní soužití a informovali o nich vyváženě. Druhým cílem je podpořit nevládní organizace zabývající se migrací, aby dokázaly své aktivity lépe prezentovat v médiích.

Aktivity projektu

  • Výzkum v jednotlivých zemích o podobných již existujících projektech

  • Školení pro novináře a pro NNO

  • Kulaté stoly

  • Mezinárodní konference

Doba trvání projektu: leden 2010 – červen 2011

eu_1.gif Projekt vzniká za podpory Evropské komise.

Koordinátorka projektu v ČR:
Barbora Tošnerová
Telefon: 00420 296 325 345
E-mail:
mise@mkc.cz

1. 4. 10
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲