Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Migranti, etnické menšiny a informační a komunikační technologie v Evropě

Migranti, etnické menšiny a informační a komunikační technologie v Evropě

12. 7. 11
Jak mohou nové technologie napomoci včlenění cizinců a menšin do majority? Jaké jsou příklady dobrých praxí ICT projektů narovnávajících mezietnické vztahy v zahraničí a co se podařilo v různých zemích Evropské unie? Toto jsou hlavní otázky, které si vytyčila odpovědět platforma Bridge IT, Digital Inclusion and Cultural Diversity in Europe. Ta uskutečnila výzkum v šesti evropských zemích (Španělsko, Francie, Nizozemí, Německo, Itálie a ČR), který představila během workshopů realizovaných v jednotlivých zemích a závěrečné konference v katalánské Barceloně. Projekt byl slavnostně ukončen v Bruselu na konci června tohoto roku. Na základě výzkumu vznikly pro jednotlivé země tzv. national scenarios mapující situaci v jednotlivých zemích a formulující na základě dobrých praxí doporučení k implementaci. National scenarios v angličtině naleznete v příloze.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect