Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU

„Migrační potenciál po vstupu ČR do EU“ je projektem VÚPSV (Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí) realizovaného od ledna roku 2003, s předpokládaným datem ukončení k 31.prosinci roku 2004. Cílem projektu je monitorovat teritoriální, profesní, kvantitativní rozsah pracovní migrace v závislosti na ekonomických podmínkách a postojových a hodnotových orientacích. Monitoring je prováděn prostřednictvím sekundárních analýz, terénních šetření a expertních studií ve spolupráci výzkumných pracovišť v Rakousku a SRN. Monitoring by měl vyústit do vypracování metodiky k monitorování změn migračního potenciálu jak do České republiky, tak z ČR.
Analýza pro- a proti- migračních faktorů působících v ČR vychází ze zhodnocení situace na trhu práce, nezaměstnanosti, cenových, mzdových a příjmových relací a dalších ekonomických i mimoekonomických faktorů.

7. 11. 03
...nahoru ▲