Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrace a její vliv na pracovní trh v ČR

Studie v angličtině Migration and its Influence on the Labour Market in the Czech Republic pojednává o vývoji migrační politiky ČR a směru pohybu migračních vln po roce 1989 do současnosti. Všímá si posunu priorit migrační politiky v závislosti na demografických ukazatelích a celkové situaci na trhu práce ČR. Prostřednictvím přehledného obrazového znázornění (početných grafů a tabulek) čtenář získá představu o vývoji externí migrace na území České republiky.

Milada Horáková
7. 11. 03
...nahoru ▲