Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 6. 06

Menšinová média (a menšiny v médiích) v ČR

Centrem společenského života menšin jsou často jejich média. Ta pomáhají udržovat a rozvíjet kulturu, tradice i politické myšlení menšin, čímž zároveň obohacují většinovou společnost. Tisk a rozhlasové a televizní vysílání, které se týká národnostních menšin v ČR je mj. podporováno granty Ministerstva kultury ČR, ale i dalšími subjekty (např. nadacemi nebo ministerstvy kultury zemí původu příslušníků některých menšin). Následující seznam uvádí odkazy na menšinová média dostupná na internetu v českém nebo slovenském jazyce.

Bulharská
Internet:
- Zaedno: www.zaedno.org

Maďarská
Internet:
- Současná maďarská revue: http://www.soumar.cz/
Tiskoviny:
- Prágai Tűkőr: http://www.pragaitukor.com/ (pouze resumé)

Romská:
Internet:
- http://Romove.radio.cz
- Rádio Rota (internetové rádio): www.radiorota.cz
- Czech Romni News: crn.agenturasan.cz
Tiskoviny dostupné na internetu:
- Romano hangos: www.romanohangos.cz
- Amaro gendalos: www.dzeno.cz
- Romano voďi: www.romea.cz
- Romano džaniben: www.dzaniben.cz
- Romano nevo l´il: www.romanonevolil.sk
Rozhlas:
- O Roma vakeren: vysílá Český rozhlas 1 – Radiožurnál (každý pátek 20 – 21 hod.): www.rozhlas.cz

Slovenská
Internet:
- Český a slovenský svět: www.czsk.net/svet/index.html
Tiskoviny:
- Slovenské dotyky: www.czsk.net/dotyky/archiv.html
- Zrkadlenie: www.czsk.net/zrkadlenie/archiv.html
- Korene: www.slovak.cz

Ukrajinská:
Internet:
- www.ukraine.cz

Židovská
Tiskoviny:
- Maskil (Věštník židovské liberální komunity Bejt Simcha): www.maskil.cz

Ostatní:
Česky:
- Italiana news. http://www.italiana-news.com/main.php (Italové)
- Podkarpatská Rus www.podkarpatskarus.cz (Rusíni)
- Tatar.cz: http://www.tatar.cz/ (Tataři)

Jiné jazyky:
- Kaliméra: http://www.dialogos-kpr.cz/tab05_80.htm (řecky)
- Landeszeitung: www.landeszeitung.cz (německy)
- Porohy: www.ukrajinci.cz (ukrajinsky)

V České republice dále vychází např. Prager Volkszeitung (německy), Glos ludu či Nasza Gazetka (oboje polsky), Vjesti (rusky), Srbské slovo (srbsky); tato periodika však nemají internetovou mutaci.

27. 6. 06
...nahoru ▲