Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 2. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Ljubov Běloševská, Zdeněk Sládek: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918 - 1939)

Sborník dokumentů mapuje činnost jednotlivců i organizací ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Dokumenty jsou tématicky rozdělené do devíti kapitol. První dokumentuje příchod emigrantů z Ruska, následují kapitoly o školství, vědě a kultuře ruské a ukrajinské emigrace. Pátá kapitola obsahuje dokumenty ilustrující všední život emigrantů a následující kapitola dokládá politické aktivity stran a spolků. Sedmá a osmá kapitola obsahují dokumenty, které reflektují vývoj situace ruské a ukrajinské emigrace, mimo jiné v období hospodářské krize. Poslední kapitola dokládá ukončení státem organizované humanitární pomoci uprchlíkům z Ruska (tzv. ruská akce). Sborník obsahuje oficiální dokumenty, dopisy, fotografie a reprodukce. V přílohách sborníku jsou rejstříky organizací, osobních jmen a zeměpisný rejstřík.
<br>
17. 2. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲