Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 8. 10
Zdroj: migraceonline.cz

Litva – nová cílová země pracovních migrantů

Od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 zaznamenala Litva výrazné zvýšení počtu pracovních migrantů přicházejících do země. Největší počet migrantů pochází z Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, a nově též z Číny a Turecka. Článek nastiňuje tento vývoj, současný stav litevské migrační politiky, reakce médií na vlnu imigrace a s tím související připravenost veřejnosti na přijetí nových imigrantů.
Celý článek v angličtině si přečtete zde.
Ana Klementjeviene
24. 8. 10
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲