Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Institut pozvání v migračním právu

Institut pozvání v migračním právu

20. 3. 07
Zdroj: migraceonline.cz
Text se zabývá institutem pozvání v českém cizineckém právu, a to na pozadí funkce tohoto právního institutu v české migrační politice a v managementu migrace českým státem. Pozvání je závazkem uhradit za cizince všechny náklady spojené s jeho pobytem, na jehož základě pak pozvaný cizinec může získat krátkodobé vízum. Pozvání by mohlo a mělo plnit nejen funkci garanční, nýbrž i jistou funkci integrační a být též prostředkem artikulace práv jak hostitelů tak i pozvaných (právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na demokratickou participaci na migrační politice státu). V českém právu a rovněž v migračním právu řady dalších států představuje institut pozvání jen zbytečnou byrokratickou bariéru kladenou do cesty volnému pohybu osob.
Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect