Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 3. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Gender tedy "zrůdná gender ideologie" se stal novým nepřítelem číslo jedna (úvaha ředitelky Multikulturního centra Praha při příležitosti Mezinárodního dne žen)

Gender tedy "zrůdná gender ideologie" se stal novým nepřítelem číslo jedna (úvaha ředitelky Multikulturního centra Praha při příležitosti Mezinárodního dne žen)

Panický strach z uprchlíků v naší zemi, která například v roce 2017 udělila pouze zhruba 150 azylů a doplňkových ochran (z toho z velké části Ukrajincům) pomalu opadává. Ale „vlastenecké“ nacionalistické politické strany bok po boku (v ohromující koordinaci) s proti-uprchlickými a proti-muslimskými iniciativami našly nového nepřítele – problematiku genderu a obzvláště Istanbulskou úmluvu.

Dokument, jehož hlavním cílem je genderově podmíněné násilí a genderová nerovnost, je jimi prezentován jako nástroj „homosexuálního a feministického“ lobby neziskovek, který má sloužit k tomu, aby se smazaly rozdíly mezi pohlavími a jako ohrožení „tradiční rodiny“. Tu nejabsurdnější, nejděsivější a zároveň virálně šířenou předpověď pronesl katolický kněz a bývalý ministr školství monsignore Petr Piťha, který během svého kázání při příležitosti svátku české státnosti uvedl, že jedním z důsledků Istanbulské úmluvy bude „vytvoření koncentračních táborů pro rodiče, kteří budou své děti vychovávat tradičně, tedy chlapce jako chlapce, dívky jako dívky.“

To, že vlastně nikdo neví, co Istanbulská znamená, dobře ilustruje následující příklad. Sledovala jsem jedno z dezinformačních videí o Istanbulské úmluvě. V něm jeden z „aktivistů“ šokovaně a vyděšeně oznamoval, že slovo „gender“ našel v textu Istanbulské úmluvy 158 krát!!! Což je tedy opravdu šokující v dokumentu, který se zabývá genderovou nerovností či genderově podmíněným násilím, že ano?

To ale dokonale ukazuje, že se „gender“ stal novým, univerzálním nepřítelem. Novou hrozbou, kterou nám přináší Evropská unie a západní svět. Cize znějící termín, pod kterým si můžeme představit cokoliv.

Nyní čelíme skutečně dobře koordinované a pravděpodobně i dostatečně financované kampani. Kněží varují před Istanbulskou úmluvou během mší, v kostelních lavicích najdeme barevné letáky vytištěné na kvalitním papíře. Někdější proti-muslimští a proti-uprchličtí aktivisté přeložili (a patřičně zmanipulovali) příručku k Istanbulské úmluvě a doručili ji všem poslancům a senátorům. Ti, kteří svého času bojovali proti konzervativnímu a zpátečnickému islámu, který utlačuje ženy, jsou nyní největšími zastánci tradiční rodiny a tradiční role žen. Co mě ale děsí nejvíc? Úplně stejně hovoří o genderových tématech a Istanbulské úmluvě i mnozí konzervativní, ale jinak pro-evropští politici.

Mezitím pracovnice neziskových organizací zabývajících se migranty čelí intenzivní kyberšikaně a verbálním útokům a výhružkám ať už násilím nebo znásilněním. Díky sérii reportáží se nám podařilo zvýšit povědomí o tomto problému. Jedna firma pracovnicím ohroženým těmito útoky nabídla zdarma kurz sebeobrany. Naplnil se okamžitě.


Fotografie: aktivistka Aneta Petani je násilím vyváděna z katedrály svatého Víta během svého tichého protestu proti deziformacím spojeným s Istanbulskou úmluvou.
Credit: Petr Zewlakk Vrabec (https://www.facebook.com/zewlakkaktivistckefoto/

Zuzana Schreiberová

Mgr. Zuzana Schreiberová vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia. Od zaří 2015 se věnuje také pomoci uprchlíkům v rámci Iniciativy Hlavák a dalších dobrovolnických iniciativ. V organizaci koordinovala od března 2016 projekt Praha sdílená a rozdělená a od srpna 2017 je výkonnou ředitelkou a statutární zástupkyní.

11. 3. 19
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲