Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 7. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Gender a mezinárodní migrace: úvod do problematiky

Co znamená být genderově senzitivní v migrační teorii a praxi? Proč je genderová optika ve vztahu k migraci zajímavá a důležitá? Alice Szczepaniková, doktorandka na Středoevropské univerzitě, představuje v této původní studii vztah mezi gender a mezinárodní migrací, jak byl sledován v posledních dvaceti letech, kdy výrazně vzrostl počet výzkumných prací, které se pokoušejí zakomponovat gender do studia mezinárodní migrace. Také nadnárodní organizace zabývající se migrací uveřejňují studie a realizují projekty, které si kladou za cíl být genderově senzitivní a reagovat na specifické potřeby migrujících mužů i žen. Mnohé nadace se zaměřují výhradně na podporu takovýchto projektů. Studie obsahuje seznam literatury a také doporučuje online zdroje týkající se tématiky gender a migrace.

Alice Szczepaniková
Autorka je socioložka. Působí na University of Leicester a žije v Bruselu. Zabývá se výzkumem genderových aspektů nucené migrace (zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu do Evropy), vztahem mezi religiozitou a integrací mladých imigrantů v Evropě, rodinnou migrací a rolí nevládního sektoru při obhajování práv migrantů a ovlivňování migračních politik. Informace o jejích výzkumech a publikacích jsou dostupné na http://szczepanikova.wordpress.com.
21. 7. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲