Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 11. 09
Zdroj: migraceonline.cz

Etnické klima v Mladé Boleslavi: Komplexní zpráva o kvalitě života v multikulturním prostředí Mladé Boleslavi

Studie na základě polostandardizovaných hloubkových rozhovorů mapuje etnické klima v Mladé Boleslavi a to jak na straně vybraných etnických minorit, tak na straně majoritní populace. Dále se zaměřuje na integrační aspirace a potenciál integrace zahraničních dělníků do majoritní společnosti a zodpovídá otázku, jaké integrační příležitost zahraničním dělníkům nabízí institucionální prostředí majoritní společnosti. Ve svých závěrech pak poukazuje na značnou nefunkčnost české integrační politiky i důvody této nefunkčnosti.

Pavol Frič, Jana Remenárová a kol.
7. 11. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲