Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Důležité informace pro mladé cizince – nabývání občanství podle nového zákona

Žijete v České republice od deseti let a chcete české občanství? Nový zákon o českém občanství č. 186/2013 Sb., účinný od 1. 1. 2014. vám umožní získat české občanství velmi jednoduše tzv. PROHLÁŠENÍM, podmínky jsou stanoveny v § 35 zákona o státním občanství České republiky.
Jaké podmínky musíte splnit:
  • mít na území České republiky povolen trvalý pobyt – trvalý pobyt musíte mít v době podání žádosti, nezáleží na tom, jak dlouho trvalý pobyt máte,
  • žijete na území České republiky nejpozději od věku 10 let,
  • od 10 let věku se až k datu prohlášení se nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,
  • nebyli jste pravomocně odsouzeni pro trestný čin nebo provinění.
Jaké doklady jste povinni k prohlášení připojit:
  • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých jste po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců.

Možnost učinit prohlášení je časově omezena na tři roky!
Nabýt české občanství velice jednoduše prostřednictvím PROHLÁŠENÍ je možné pouze pod dobu tří let od dosažení 18 let. Od 18. narozenin tak máte na prohlášení pouze tři roky do dovršení 21 let; pokud tuto lhůtu promeškáte, budete si muset podat klasickou žádost o české občanství a prokazovat řadu dalších skutečností, jako je řádné hrazení zdravotního, sociálního a důchodového pojištění, prokazovat výši a zdroje svých příjmů apod. 

Žijete v České republice od deseti let, ale 1. ledna 2014 už vám bude 21 let
Pokud žijete v České republice od deseti let, ale v době nabytí účinnosti zákona 1. ledna 2014 vám už bude 21 let, budete mít možnost získat české občanství jednoduše prostřednictvím PROHLÁŠENÍ po dobu jednoho roku, tedy v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014. Horní věková hranice není nijak omezena, nezáleží tedy, zda je vám 22 let nebo 40 let, musíte jen splnit následující podmínky:
  • mít na území České republiky povolen trvalý pobyt ,
  • žít na území České republiky nejpozději od věku 10 let,
  • od 10 let věku se až k datu prohlášení se nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržovat na území České republiky,
  • nebýt pravomocně odsouzeni pro trestný čin nebo provinění. 

Kde se PROHLÁŠENÍ činí
Prohlášení se činí u krajského úřadu, (v Praze u úřadu městské části) příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

Pokud máte zájem informovat se o nových podmínkách získání českého státního občanství nebo o občanství požádat, můžete se obrátit na Poradnu pro občanství/Občanská a lidská práva, která poskytuje bezplatné právní poradenství. Kontaktovat můžete Martinu Štěpánkovou: martina.stepankova@poradna-prava.cz, 270 003 280. Více informací naleznete zde: http://cizinci.poradna-prava.cz/.

Martina Štěpánková
27. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲