Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Doporučení pro rozvoj interkulturní práce 2016

Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér vytvořili metodický materiál, ve kterém shrnují hlavní akcenty stávajícího nastavení interkulturní práce a doporučení pro další rozvoj interkulturní práce z pohledu vzdělavatelů, zaměstnavatelů a interkulturních pracovníků.

Materiál je dostupný na www.interkulturniprace.cz a www.migrace.com

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logoNROS.png

30. 3. 16
...nahoru ▲