Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 6. 07
Zdroj: migraceonline.cz

(De)konstruování evropského občanství – politická mobilizace a kolektivní identita mezi přistěhovalci ve Švédsku a Španělsku

Politické konstruování evropského občanství a „evropské identity“ je projekt, jehož podpora mezi různorodými obyvateli Evropy je značně nejistá. V národním i evropském diskursu a politice stále více nabývají na významu otázky, jakým způsobem imigrace promění – a proměňuje – vnímání občanství, kolektivní identity a abstraktnějšího pocitu sounáležitosti s komunitou. Celý obraz situace dále komplikuje nejasný vztah mezi státem blahobytu a zvyšující se mobilitou pracovníků. Tento článek se věnuje roli, kterou v této dynamice hrají sami imigranti.

28. 6. 07
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲