Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 10. 05
Zdroj: migraceonline.cz

"Češství" v minulosti a dnes

Co to znamená být Čechem? "Češství" pro Chada Bryanta nepředstavuje ani tak soubor hodnot a myšlenek, ale spíše rámec pro jednání. Před I. světovou válkou být Čechem znamenalo mluvit určitým jazykem, navštevovat určité školy, být členem určitých klubů, hlasovat pro určité politické strany a zaškrtnout správnou kolonku při sčtání obyvatelstva. Znamenalo to jednat individuálně v rámci občanské a politické společnosti. Dnes, více než patnáct let po pádu komunismu a v době, kdy se obyvatelé České republiky vyrovnávají s radikalními politickými transformacemi, s přílivem migrantů a s integrací do Evropské unie, stále nejsou zodpovězeny důležité otázky týkající se identity, národní příslušnosti a multikulturalismu. Autor se domnívá, že by se Češi mohli ohlédnout do minulosti a začít vnímat "češství" jako něco individuálního, tvárného a zvoleného, jako součást života v rámci demokratické společnosti.

Chad Bryant učí historii na Univerzitě Severní Karolíny v Chapel Hill.
25. 10. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲