Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 6. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Česká republika 23. v indexu integrace cizinců

Česká republika 23. v indexu integrace cizinců

Praha 15. 6. 2015
Výsledky celosvětově uznávaného ukazatele politik integrace migrantů MIPEX byly dnes zveřejněny na probíhající pražské konferenci STRATEGICKY NA INTEGRACI. Česká republika se mezi 38 hodnocenými státy umístila na 23. příčce. Největší mezery má ČR v oblasti politické participace cizinců, drobné zlepšení nastalo v přístupu imigrantů k občanství.

Skóre indexu MIPEX pro Českou republiku odtajnil v prostorách Era svět na Jungmannově náměstí Thomas Huddleston, zástupce think-tanku Migration Policy Group, který se na vytváření indexu podílí.

MIPEX prověřuje a hodnotí politiky integrace imigrantů ve státech EU a v dalších deseti světových zemích, jako jsou USA, Austrálie, Japonsko či Turecko. Předmět zájmu ukazatele lze shrnout jako snahu vlády státu a podporu integrace přistěhovalců.

Česká republika dosáhla celkově 45 ze 100 možných bodů. Hodnocena je tedy ve výsledku stejně jako Rumunsko. Číslo, jež představuje finální skóre, je výsledkem komplikovaného propočtu a vychází z evaluace politik státu v osmi různých hlavních oblastech: Mobilita pracovního trhu, slučování rodin, vzdělání, zdraví, politická participace, trvalý pobyt, přístup ke státnímu občanství a ochrana proti diskriminaci.

Z našich sousedů je na tom nejlépe Německo s 10. příčkou a 61 body, Rakousko je s 50 body dvacáté. Slovensko obsadilo až 34. pozici z 38 hodnocených se ziskem 37 bodů. Výsledky Polska zatím nejsou veřejné, stejně tak dosud není známé, který stát je v oblasti integrace premiantem.

Všechny hodnoty budou známé na konci června. Dá se předpokládat, že vynikající výsledky bude mít Švédsko, jež dosáhlo na první pozici v posledním publikovaném měření před čtyřmi lety. Druhou příčku už obhájilo Portugalsko se 75 body.

Ve čtyři roky staré publikaci bylo hodnocení integračních politik ČR v mnoha ohledech podobné jako nyní. Česko se tehdy umístilo na 19. příčce, hodnotilo se však o sedm států méně než v současném vydání. Nejvýraznější zlepšení zaznamenala oblast politické participace, kterou lze i přesto nadále hodnotit jako nejvíce podceňovanou. MIPEX vidí nedostatky pro přistěhovalce v absenci jakéhokoliv volebního práva i na lokální úrovni, což platí i pro volební právo pasivní – imigranti ani nemohou vstupovat do politických stran. Postrádají také silného reprezentanta na celostátní úrovni. Příčiny růstu skóre jsou především v tom, že se otevřela možnost zakládat spolky, aniž by byli mezi členy dříve vyžadované 3 osoby s českým občanstvím.

Slabé hodnocení bylo ČR uděleno také v kategorii vzdělávání. Chybí nám programy cílené na odborné vzdělávání migrantů a neexistují ani pobídky zaměstnavatelům, aby se v oblasti angažovali. Oproti dřívějšímu stavu je pozitivní alespoň přístup vládní Koncepce integrace cizinců na území ČR v otázce bezplatné výuky češtiny pro přistěhovalce.

U ostatních oblastí integrační politiky lze hovořit o průměrném hodnocení. Významným pokrokem je umožnění dvojího občanství, které ČR posunulo v příslušné kategorii přístupu k občanství, bodový posun však srazily další dílčí restriktivní opatření, například nové administrativní poplatky. Varovná je ještě situace u slučování rodin, kde bodové hodnocení kleslo mj. v důsledku změny cizineckého zákona, na základě níž je pro imigranty složitější prokazovat příjem, a opět také kvůli zvyšování administrativních poplatků.

MIPEX vzniká v rámci projektu Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates, na němž se podílí think-tanky Barcelona centre for international affairs a Migration policy group. Cílem projektu je kompletní hodnocení integračních důsledků, politik a výhod v cílových státech.

Konferenci STRATEGICKY NA INTEGRACI pořádá Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Na práci v ČR, který se zabývá převážně otázkou účasti cizinců na politickém rozhodování a dalšími integračními opatřeními na místní úrovni.

Pro další informace pište a volejte:

Václav Voslář
Kontakt pro média
Tel.: +420 721 247 674
E-mail: public@mkc.cz

Tereza Freidingerová
Koordinátorka konference
Tel.: + 420 777 447 125


Tato aktivita je součástí projektu Na práci v ČR (Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst, CZ1.04/5.1.01/77.00030) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.16. 6. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲