Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz

Boundaries in Motion: Rethinking contemporary migration events

Boundaries in Motion: Rethinking contemporary migration events
Upozorňujeme na nově vydanou editovanou monografii Boundaries in Motion. Kniha přispívá k interdisciplinární diskusi o teorii a výzkumu soudobých mezinárodních migrací. Debata vychází z paradigmatického posunu, který zpochybňuje nebo reviduje dříve ustavené koncepce, analytické a metodologické postupy.

Texty v tomto svazku reflektují odklon od statického pojetí migrace, které favorizuje především perspektivu usazených domácích populací směrem k flexibilnějším přístupům a transnacionálním perspektivám. Hlavním cílem této knihy je obohatit diskusi zohledňují komplexitu současného teoretizování, výzkumů a tvorby politik. Kapitoly této publikace sepsali vybraní účastníci prvního ročníku mezinárodní konference Migrations: Rethinking Contemporary Migration Events pořádané brněnskou Fakultou sociálních studií (viz http://ivris.fss.muni.cz/migrations/konf/). Knihu vydalo Brno: CDK v roce 2009.

S laskavým svolením profesora Huga Graemeho z knihy přetiskujeme jeho stať Circular Migration and Development: An Asia-Pacific Perspective, která, jak věříme, může být inspirativní i pro české čtenáře.

Radka Klvaňová
Radka Klvaňová [radka.klvanova(AT)gmail.com] absolvovala magisterský program sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V diplomové práci se věnovala strategiím migrace a integrace arménských imigrantů v Brně. Absolvovala mezinárodní magisterský program zaměřený na analýzu sociální politiky (IMPALLA) v Lucembursku a Belgii. V oblasti migrace ji zajímá zejména problematika uprchlictví, etnických vztahů, integrace imigrantů a migrační politika.

 

Ondřej Hofírek
Mgr. Ondřej Hofírek (1980) je výzkumným pracovníkem Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Kontakt: hofirek@fss.muni.cz

 

Michal Nekorjak
Mgr. Michal Nekorjak (1976) je výzkumným pracovníkem Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystudoval sociologii na téže fakultě, kde v současné době pokračuje v postgraduálním studiu. Zabývá se problematikou sociální exkluze a mezinárodní migrací se zaměřením na integraci cizinců na trhu práce. Kontakt: nekorjak@fss.muni.cz
22. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲