Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Vykořisťování pracovních migrantů v neoliberálních ekonomikách v Evropě a ve světě

Prezentace a diskuse knihy "Just Work? Migrant Workers' Struggles Today" (2016, Pluto) za účasti jednoho z editorů, Azize Choudry z Univerzity McGill v Montrealu, a Marka Čaňka, autora kapitoly o České republice (případ stromkaři). 

Promítání krátkých filmů o situace pracovních migrantů v Itálii v logistice a zkušenostech několika bulharských pracovníků pracujících přes subdodavatele a agentury práce v Česku.

Více o knize: https://issuu.com/plutopress/docs/choudry_just

PROGRAM:
  • 19:00 Aziz Choudry: prezentace knihy "Just Work? Migrant Workers´ Struggles Today" 
  • 19:15 Marek Čaněk: prezentace kapitoly o případu stromkaří v ČR
  • 19:30 promítání filmu “Warehouse Workers: Exploitation and Struggles in the Italian Logistics Sector”, Carlo Freda, Italie, Padova Univerzita, 7 minut
  • 19:40 promítání filmu “Testimonies of Labour Rights Violations”, Zdeněk Chaloupka, Česká republika, MKC Praha, 7 minut
  • 19:50 Diskuze 

Akce se koná se v rámci projektu LABCIT (Labour citizenship - Pracovní občanství), který se zaměřuje na pracovněprávní normy EU a jejich dodržování v praxi a je spolufinancován z grantu Evropské komise v rámci programu Evropa pro občany.

Akce bude v češtině.

Fb událost sledujte zde.

Na místě bude možné zakoupit knihu "Just Work? Migrant Workers´ Struggles Today"

K projektu:Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu

datum:18. července 2016 (pondělí) 19:00 - 20:30
místo:Kavárna Potrvá, Srbská 2, 160 00, Praha
pořádá:MKC Praha
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲