Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Uprchlíci a Německo: rok poté

Můžeme se poučit z německých zkušeností? Máme to dělat jako Němci? Anebo radši v otázce migrace a integrace půjdeme jinou cestou?

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016 srdečně zvou na přednášku na téma: Uprchlíci a Německo: rok po té

Hosté:

Medailonky hostů:

Patrick Irmer pracuje pro saskou uprchlickou radu, která se od roku 1991 jako spolek zastává lidí na útěku. V roce 2015 se Irmer v Praze zúčastnil akce, na které byl představen Migrační manifest, a na programu sdružených organizací, které se v České republice zabývají tématem migrace.

Dietmar Schultke je publicista a politolog, kterému vyšla velice úspěšná kniha o německo-německé hranici inspirovaná jeho vlastním mládím. Jako spolupracovník Německého červeného kříže v Braniborsku se od roku 2015 věnuje pomoci lidem na útěku. Pravidelně má přednášky jak v Německu, tak v zahraničí.

Následnou debatu moderuje Tomáš Samek, antropolog.
Vstup je zdarma.

Všechny akce pořádané v rámci Lidové školy migrace naleznete na www.migraceonline.cz/lidovaskolamigrace
fb události

LŠM_pozvánka_Uprchlíci-a-Německo.jpg

datum:14. září 2016 (středa) 18:00
místo:SVĚT–HUB, Slovenská 21, Praha 2
pořádá:MKC Praha, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Praha
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲