Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Třída a nacionalismus (nejen) ve střední Evropě

Multikulturní centrum Praha a kulturní čtrnáctideník A2 vás zvou na mezinárodní workshop

 

Jedním z důvodů, proč ve střední Evropě nacionalismus nabývá na síle, je možné vyvětlit také nedostatkem jiných alternativ. Téma třídy téměř není diskutováno, což zabraňuje vzniku jiných forem solidarity. Proč je diskurs třídy slabý a co s tím lze dělat?

a5_0716-page-001.jpg

V průběhu workshopu se budeme zabývat odlišnými náhledy na vztah mezi třídou a nacionalismem, stejně jako budeme mluvit o roli odborových svazů v boji proti xenofobii, jakož i o alternativních formách organizování nejen migrujících pracovníků. 

PROGRAM:

9:30 - 10:00: Registrace

10:00 - 12:00: Příspěvky a debata

Aziz Choudry bude hovořit na téma alternativních forem organizování pracujících migrantů a imigrantů

Adam Mrozowicki and Justyna Kajta propojí otázky nacionalismu, odborových organizací a sociální třídy v současném Polsku

Barbora Černušáková představí způsoby, jakými rasa může či nemusí být prostředkem, jak organizovat a prosazovat zájmy romských pracovníků

Následnou diskuzi bude moderovat Adriana Qubaiová

12:00 - 13:00: Pauza na oběd

13:00 -15:00: Pokračování workshopu

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce


 V případě zájmu prosíme o registraci na: sara.vidimova@mkc.cz

Workshop je součástí projektu: "Testování evropského občanství jako pracovního občanství: Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu", který je spolufinancován díky grantu Evropské komise v rámci programu Evropa pro občany. 

Webová stránka projektu LABCIT: www.migraceonline.cz/labcit 

K projektu:Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu

datum:16. července 2016 (sobota) 10:00 - 15:00
místo:tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2
pořádá:MKC Praha a A2 kulturní čtrnáctideník
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲