Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Praha sdílená a rozdělená: Interkulturní paměť ve veřejném prostoru

Města a místa jsou nositeli symbolických významů a výkladů minulosti. Jak jsou tyto významy utvářeny, prezentovány a jaký je jejich vztah k současné národní identitě? Jak se historie menšin vpisují, či nevpisují do paměti města a jaký je alternativní výklad sdílených míst paměti? Jak lze tyto alternativní výklady prezentovat pomocí komentovaných procházek a on-line map a jaké je jejich užití ve vzdělávání?

Své projekty představí a o nejrůznějších aspektech paměti města a místa, jako i o zkušenostech s užitím komentovaných procházek a on-line map budou diskutovat čeští i zahraniční odborníci.

Součástí programu konference je komentovaná procházka. Na konferenci od 18 hod. volně navazuje přednáška a debata o multikulturalismu z cyklu Lidové školy migrace.

Své projekty budou prezentovat a v panelech vystoupí:
 • Anna Czyzewska - Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” (komentované procházky a on-line mapa Varšavy)
 • Anna Lénárd - Bupap (komentované procházky po Budapešti)
 • Anna Pokorná - MKC Praha (interaktivní mapa Prahy a komentované procházky)
 • Jerôme Ségal - the Vienna Project (mapa a umělecké instalace v ulicích města)
 • Olha Zarechnyuk - Center for Urban History of East Central Europe (interaktivní mapa Lvova)
Dále vystoupí:
 • Csaba Szaló, sociolog, Masarykova Univerzita v Brně
 • Jakub Mlynář, Centrum vizuální historie Malach
 • Eva Bendová, kurátorka a historička umění, Národní galerie v Praze
 • Helena Sadílková, Romana Hudousková, katedra romistiky KSES FF Karlova Univerzita
 • Olga Fečová, romská pamětnice
 • Petr Brod - publicista 
 • Richard Biegel, Ústav pro dějiny umění FF UK, Klub za starou Prahu
 • Miloš Vojtěchovský, spoluautor projektu Zvuky Prahy www.sonicity.cz
 • Klára Kuběnová, pedagožka Lauderovy školy v Praze
 • a řada dalších
Pracovním jazykem konference je čeština a angličtina. Tlumočení a drobné pohoštění je zajištěno. 

Konference je součástí projektu Praha sdílená a rozdělená financovaného programem Evropské unie Evropa pro občany, Česko-německým fondem budoucnosti, Česko-polským fórem a Ministerstvem školství a tělovýchovy. Bližší informace na praha.mkc.cz.

Účast prosím potvrďte prostřednictvím on-line formuláře. V případě dotazů se obracejte na veronika.simonova@mkc.cz

Program

10:15 - 11:30

Komentovaná procházka v anglickém jazyce: „Čekárna Praha - Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem“ (provádí historik Thomas Oellermann),

12:30 -12:40

Zahájení konference

12:40 – 13:10

Paměť města - přednáška

Csaba Szaló - Masarykova Univerzita v Brně

13:10 – 13:20

Přestávka

13:20-13:40

Komentované procházky a jejich zprostředkování minulosti – přednáška Anna Lénárd -Bupap

13:40 – 14:40

Komentované procházky a jejich zprostředkování minulosti –panelová diskuse

(Anna Czyzewska - Stowarzyszenie„Pracownia Etnograficzna”, Eva Bendová – Národní galerie v Praze, Richard Biegel – Klub za Starou Prahu, Petr Brod)

Moderuje: Anna Lénárd (Bupap)

14:40 -15:00

Přestávka

15:00-15:30

Paměťové mapy: představení on-line map (Praha sdílená a rozdělená, Varšava sdílená a rozdělená , the Vienna Project, Interaktivní mapa Lvova, Zvuky Prahy)

15:30 – 16:30

Paměťové mapy: panelová dikuse

(Jerôme Ségal – the Vienna Project, Olha Zarechnyuk - Lviv Interactive map, Anna Pokorná - Praha sdílená a rozdělená, Michal Valach – multikulturní mapa Bratislavy, Miloš Vojtěchovský – Zvuky Prahy)

Moderuje: Marek Čaněk (MKC Praha)

16:30-16:45

Přestávka

16:45 – 17:45

Objevování míst paměti v Praze: výzkumné vzdělávací aktivity projektu Praha sdílená a rozdělená

Romové v Praze - výzkum semináře romistiky KSES FF UK na pražském Smíchově pro paměťovu mapu Prahy (Helena Sadílková, Romana Hudousková, Olga Fečová)

Václavské náměstí v perspektivách - metodika pro střední školy pro práci s místy paměti

Uprchlíci z nacistického Německa v Praze - vzdělávací a výzkumný projekt pro školy o uprchlících z nacistického Německa realizovaný studenty Lauderových škol Praha a studenty Anna-Freud-Oberschule v Berlíně v Centru vizuální historie Malach v Praze (Klára Kuběnová – Lauderovy školy v Praze, Jakub Mlynář – Centrum vizuální historie Malach)

datum:15. dubna 2015 (středa) 12:30 - 18:00
místo:Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00, Praha 5 - Smíchov
pořádá:Multikulturní centrum Praha
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲