Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Gender, migrace a rasismus

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás zvou na první přednášku z letošního cyklu Lidové školy migrace z názvem Gender, migrace a rasismus.

FB událost naleznete zde.

Pokud se nemůžete dostavit osobě, sledujte ON-LINE PŘENOS ZDE.

Naši hosté:

Petra Ezzeddine, Ph.D., antropoložka
Migrace a gender

Svůj příspěvek založím na zodpovězení následujících otázek:
  • Jsou ženy pasivní následovatelky svých migrujících mužů?
  • Jaké strategie volí při migraci ženy? Může migrace žen pozitivně působit při rozšíření jejich generové moci?
  • Feminizuje se dnes mezinárodní migrace?  Jaké genderové stereotypy jsou přítomné v českém mediálním diskurzu?
  • Co znamená intersekcionální přístup ve studiu migrace? 
Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD., indoložka se zaměřením na genderová studia
Kdo a proč říká, že multikulturalismus selhal?

Často se v poslední době opakuje klišé, že „multikulturalismus selhal“. Opakuje se v souvislosti s konflikty v soužití skupin lidí, jejichž výchozí kulturní pozice a zkušenost je rozdílná. Položme si tedy následující otázky.

  • O kterém multikulturalismu mluvíme? Multikulturalismus není jednolitý proud, dělí se na více směrů, které spolu v některých ohledech polemizují. Jejich společným východiskem dle mého názoru je pouze obecná pozice: že by se rozdílné kultury měly vzájemně respektovat, usilovat o mírové spolužití a že mezi nimi není apriorní hierarchie v tom smyslu, že by jedna kultura měla nárok na pozici centra, a jiná/jiné byly zařazovány na periferii.
  • Multikulturalismus je často zaměňován s kulturním relativismem. V čem se tyto dva pojmy liší? Je multikulturalismus vždy protikladem univerzalismu?
  • Kdo v soužití rozdílných kultur selhal? Je to onen abstraktní pojem „multikulturalismus“, nebo konkrétní politiky a lidé, ať už jednotlivci, nebo politické či sociální skupiny?
  • Jaký je rozdíl mezi multikulturalismem a alibismem s přídechem post-koloniální benevolence?
  • Může multikulturalismus nabídnout reálnou alternativu v postojích k současné migrační krizi?
  • Neměli bychom si jednoznačněji ujasnit, jaké principiální důvody nás vedou při postojích k této krizi? Jsou principiální, nebo pragmatické? Jde o humanitární pomoc, zájem o levnou pracovní sílu, o strach z neznámého, o touhu po uzavřené, jednobarevné společnosti, o naivitu, nebo o nenávist?

Přednášející chce nabídnout na tyto otázky možné odpovědi, především by však jejich prostřednictvím ráda otevřela snad plodnou (a kultivovanou) diskusi

LSM_pozvanka_A4_gender_TISK.jpg

Všechny akce k MDŽ různých organizací jsou na této adrese: http://www.czlobby.cz/cs/zpravy/podrobny-program-mdz-2016-prijdte-ho-oslavit-s-nami

datum:10. března 2016 (čtvrtek) 18:00
místo:Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Klubovna, Mariánské náměstí 1
pořádá:MKC Praha
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲