Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Farma v jeskyni: Útočiště / Farm in the Cave: Refuge

Vydávají se na cestu. Ze strachu. Bez záruk. Cesty tří lidí se protnou na útěku. Poutáni k sobě navzájem překonávají území úzkosti, odvahy, selhávání a soucitu. Hledají útočiště ve světě, který o ně nestojí. Když není kam se vrátit, zbývá jen procitnout. Představení se inspirovalo rozhovory s komunitou mladých lidí, žijících v Londýně, kteří na útěku prožili hraniční životní situace. Scénická kompozice balancuje na pomezí fyzického divadla a koncertu v podání sedmi výjimečných hudebních a tanečních performerů.
 

***

They set off on a journey. From fear. With no guarantees. The paths of three people intersect. Connected to each other, they overcome a region of anxiety, courage, failure and compassion. They seek shelter in an indifferent world. When there is nowhere to return to, all that is left is to be awakened. The performance was inspired by interviews with a community of young people living in London who while on the run experienced a limit situation.
 

Scénická kompozice Útočiště balancuje na pomezí fyzického divadla a koncertu v podání sedmi výjimečných hudebních a tanečních performerů souboru Farma v jeskyni / Farm in the Cave v novém multifunkčním sálu DOX+.

Tvorba mezinárodně oceňovaného souboru Farma v jeskyni / Farm in the Cave pod vedením režiséra a choreografa Viliama Dočolomanského je dlouhodobě založena na zkoumání „nepohodlných” témat současnosti, které představují nejen inspiraci k vytvoření díla, ale i ojedinělý sociální a scénický výzkum a self-development.

Účinkují: Andrej Petrovič, Rin Kin, Johanna Tengan, Hana Varadzinová, Marcel Bárta, Štěpán Janoušek, Vít Halška
Koncept, režie, choreografie: Viliam Dočolomanský

Představení je věnované našim přátelům z Tibetu.

VSTUPENKY:
základní 330 Kč
snížené pro studenty a seniory 200 Kč
sleva pro členy Klubu přátel DOX 231 Kč

Představení je určeno pro děti od 12 let. V představení se objevuje částečná nahota.

//

A stage composition Refuge balanced on the border between physical theatre and concert featuring seven exceptional musical and dance performers of the Farma v jeskyni / Farm in the Cave studio in the multifunctional space DOX+.

The work of the award-winning company Farma v jeskyni / Farm in the Cave under the leadership of director and choreographer Viliam Dočolomanský has long been based on exploring “uncomfortable” contemporary topics that represent not only a source of creative inspiration, but also an opportunity for unique social and theatrical research, and self-development.

Performed by: Andrej Petrovič, Rin Kin, Johanna Tengan, Hana Varadzinová, Marcel Bárta, Štěpán Janoušek, Vít Halška
Concept, director, choreographer: Viliam Dočolomanský

The performance is dedicated to our friends from Tibet.

ADMISSION:
Adults 330 CZK
Students and seniors 200 CZK
Discount for members of the DOX Friends Club 231 CZK

datum:1. února 2019 (pátek) 19:00 - 2. února 2019 (sobota) 20:30
místo:Multifunkční sál DOX+, Poupětova 3, 17000 Praha
pořádá:DOX a Farma v jeskyni / Farm in the Cave
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲